Jaký pro nás byl rok 2023?

V INVENTI si velmi ceníme síly osobního kontaktu spolupráce a dlouhodobých partnerství, které jsou základem našeho úspěchu a inovace. V roce 2023 jsme se nejen zaměřili na posílení vztahů mezi odděleními a zlepšení zákaznické zkušenosti, ale také jsme oslavili úspěchy v certifikacích a rozšíření našich partnerství. 

Rok 2023 nebyl z pohledu obchodních výsledků a splnění plánů úspěšný. To je první myšlenka, která mě napadá při faktickém shrnutí našeho výkonu. Ekonomické a růstové cíle, které jsme si vytyčili na konci roku 2022, jsme v minulém roce nenaplnili. Ať už je za tím změna celkového tempa ekonomiky, nejasné investiční prostředí, které se v Česku za uplynulá léta nezlepšuje nebo  naše neefektivita v některých oblastech, faktem zůstává, že jsme naše ambice neproměnili v realitu. Co nám ale situace přinesla, bylo daleko důslednější krátkodobé plánování, tvrdá lekce v tom, abychom se naučili říkat „ne“ a návrat ke kořenům – jak v obchodním styku, tak ve vývoji a jeho primární efektivitě. Využili jsme šance proměnit naši vnitřní strukturu, identifikovat možné úspory a hlavně zvážit jejich dopad na život v INVENTI i na budoucí výzvy, které před námi leží. 

A právě výzvy a hledání cest kupředu jsem vybral v následujících řádcích – rok 2023 totiž ani zdaleka nebyl bez úspěchů


Ve znamení setkávání

Osobní setkání pro nás znamenají opravdu hodně. Ať už se jedná o běžný pracovní den, kdy se sejdou naše týmy a kde máme jistotu, že na zdánlivě neřešitelné úlohy najdou společně odpověď, nebo o setkání s našimi zákazníky, partnery či odbornou veřejností. 

A právě touha se více přiblížit k neformálnímu prostředí, ve kterém lze diskutovat a odhalovat rozličná odborná témata, nás vedla ke startu série C-Suite Meetups. 

V průběhu roku 2023 jsme uspořádali celkem 4 setkání na kterých vystoupilo celkem 12 řečníků a při kterých jsme se dotkli čtyřech různých témat z oblasti businessu a technologií. Níže se můžete podívat na jejich srhnutí.

Setkávání nám přineslo zvětšení našeho rozhledu do nových koutů rozvíjejícího se businessu i nová partnerství. Našim účastníkům pak inspiraci, rozšíření obzorů a hlavně spoustu zajímavých myšlenek i kontaktů, které si z našich akcí jistě odnesli.


Obchod & Delivery patří k sobě

V kontextu naší transformace směrem k řešením, která obstojí nejen technologicky, ale i businessově, jsme se dlouhou dobu věnovali tématu sjednocení cílů – šlo nám o to, aby jednotlivá oddělení více táhla za jeden provaz a pomohla nám urychlit tento proces. 

V polovině roku 2023 jsme změnili organizační strukturu managementu a vytvořili ze dvou stávajících pozic Chief Delivery Officer & Chief Sales Officer novou sjednocenou pozici Chief eXperience Officer s cílem vylepšit zkušenost – a to jak tu externí, tedy zákaznickou, tak interní, a to zejména v oblasti spolupráce nad tvorbou řešení, ale i sdílení zkušeností napříč týmy.

Novou roli jsem dostal „na radost“ já a myslím, že nám to mezi týmy delivery a obchodu klape, a naši partneři i zákazníci tím získávají cenný benefit – cílové řešení totiž navrhují kompetentní lidé se zkušeností z praxe a vysokou mírou porozumění obchodním požadavkům.


Partnerství, která trvají

S velkou radostí pozorujeme naše dlouholetá partnerství, kde naše týmy odvádějí skvělou práci a přinášejí našim zákazníkům přesně to, co potřebují – podporu inovačního procesu, spolehlivé dodávky a ve výsledku aplikace a systémy, na které se mohou naši zákazníci i zákazníci našich zákazníků spolehnout.

I v roce 2023 se tak můžete setkávat s naší stopou v chytré domácnosti na kolech, kterou pro celý svět vyrábí skupina Erwin Hymer Group, v roce 2023 spojená s Thor Industries, která vyrábí překrásné karavany Airstream.

Naše řešení vám rovněž mohlo pomoci zažít skvělou dovolenou s některou z cestovních kanceláří  DER Touristik v Česku, známé pod značkami Fischer, NEV-DAMA či Exim Tours.

Vyrazíte-li za hranice, váš vůz bude pravděpodobně obsahovat některou z komponent vyvinutých a vyrobených společností ZF, kde pracuje náš tým na integrační platformě, která pomáhá se zpracováním a vyhodnocením dat z provozu logistiky, ale i např. i integrovaných záchranných systémů. Cílem vaší návštěvy může být i některý z obchodů ALDI, Lidl nebo EDEKA, které využívají řešení společnosti GK pro tamní obdobu EET a námi dodávaný systém vás na pokladně nezdrží na více než 40 milisekund, což zhruba odpovídá rychlosti výboje blesku při letní bouřce.

Do rodiny tradičních partnerství počítáme i startupy a inovativní projekty našich partnerů Patron či Strafos, kteří obstáli i v nelehké době, kdy je zájem investorů blíže konzervativnímu pólu. Jsme hrdí na to, že je můžeme podporovat a posouvat směrem ke komerčnímu úspěchu, jehož důkazem je i ocenění startupu Patron, který se stal vítězem v regionálním kole Central European Startup Awards v kategorii Startup of the Year 2023.

Nová partnerství jsme úspěšně navázali v oblasti managementu doménových jmen se skandinávskou společností IQ Global, pro kterou dodáváme řešení, která zabezpečují unikátní doménová jména jejich klientů a předcházejí možnému zneužití, a tím přispívají k bezpečnějšímu digitálnímu prostoru.


Splněné domácí úkoly

O úspěchy je třeba se dělit a hlavně poděkovat našim týmům i jednotlivcům, kteří sehráli důležitou roli v posunu témat standardizace a zvyšování odbornosti napříč INVENTI. Telegraficky, avšak s patřičnou hrdostí rád předkládám naše úspěchy: 

  • Úspěšně jsme dokončili certifikace  ISO 9001 & TISAX.
  • V roce 2023 se nám podařilo potřetí obhájit prestižní ocenění Best Managed Companies.
  • Díky završení certifikačního procesu jsme se stali v únoru 2024  Atlassian Gold Solution Partnerem.
  • Dokončili jsme  migraci na cloud verze Atlassian nástrojů.
  • Rozšířili jsme spolupráci s partnery  Google, AWS i  Microsoft.

V roce 2024 vyhlížíme změny na poli informační bezpečnosti s přicházející evropskou směrnicí NIS2, na kterou se připravujeme a věříme, že díky našim zkušenostem budeme přínosem i pro naše zákazníky a partnery.

V posledních letech – a v technologických oblastech to platí dvojnásob – jsme si zvykli, že jediným měřítkem je růst, a to nejčastěji ten obratový. Sami máme zkušenost s raketovým růstem v době, kdy jsme třikrát za sebou získali místo v žebříčku Deloitte Fast50. Jsou však etapy v životním cyklu firmy, kdy prostý růst nedokáže obsáhnout to, čeho firma v daném roce dosáhla. Je důležité také sledovat, zda jste se za ten rok někam posunuli. A já mohu s hrdostí říci, že v INVENTI jsme se v roce 2023 posunuli významně a těšíme se na vše, co nás na naší cestě dál čeká.

Jan Šilhavý

Chief eXperience Officer