Spolupráce na Smart Connect – chytré řídící jednotce obytných vozů od Erwin Hymer Group

4014

vozů s chytrou řídící jednotkou

1953

uživatelů, kteří ovládají svůj vůz přes aplikaci

6

značek využívajících chytrou řídící jednotku

čísla jsou aktuální k datu 25.5.2023

Erwin Hymer Group (EHG) je dceřinou společností THOR Industries, která je jedním z předních globálních výrobců obytných automobilů a karavanů. EHG pod jednu střechu sdružuje výrobce vozidel pro volný čas, dodavatele náhradních dílů a příslušenství, ale také půjčovny a poskytovatele relevantních finančních služeb.


Výzva

Koncept inteligentního obytného automobilu s centrálním ovládáním přes mobilní aplikaci

Gero Strobel, který v minulosti spolupracoval s invenťákem Janem Kosnarem na projektu ZF Openmatics, nastoupil do EHG s výzvou implementovat inteligentní ovládání obytných vozů od nuly. V rámci sestavování týmu přizval i Jana, který vyplňoval roli architekta řešení (solution architect).

V dnešní době je ovládání jednotlivých zařízení v obytných vozech pomocí aplikace standardem. Problém pro zákazníka však spočívá v tom, že v celém procesu může rychle vzniknout chaos. Na každý prvek totiž potřebuje separátní aplikaci, čemuž se skupina EHG rozhodla učinit přítrž a vyvinout rozhraní, ve kterém bude možné ovládat všechno naráz. Koncept byl označen jako Smart Connect.

Pro EHG výzva spočívala primárně v hledání kvalitního a efektivního partnera, ale také v otázce, jak celé řešení designovat a koordinovat. Po několika schůzkách s INVENTI společnost navíc naznala, že rozsah hardwarového a softwarového řešení bude ještě širší, než původně očekávala.

Řešení

Jako vždy jsme sestavili specializovaný tým, který se na projektu podílí v rámci projektového řízení a solution architektury, integrace celého řešení a komplexního testování. Dále se angažujeme v oblasti DevOps, ve které zákazníkovi plně automatizujeme nasazení cloudového prostředí a podporujeme aktivity spojené s jeho provozem. 

Projekt si vzhledem ke svým potřebám také vyžádal Java a Go vývoj, kde zákazníkovi dodáváme celou škálu produktů podílejících se na softwarovém vybavení řídící jednotky, na jejím provisioningu (příprava a vybavení sítě) a podpoře celého životního cyklu vyráběných automobilů.

Konkrétní řešení spočívá v několika bodech, mezi které se řadí například:

  • Plánování a koordinace rozvoje celého projektu napříč všemi dodavateli projektu, nastavení a řízení procesů celkového životního cyklu provozu a rozvoj Smart Connect ekosystému.
  • Návrh architektury řešení a jeho integrace napříč jednotlivými systémy.
  • Analytické práce při tvorbě základních konceptů vývoje napříč všemi systémy projektu.
  • Návrh maximální automatizace reprodukovatelného nasazení prostředí pro testy a produkci.
  • Podpora a řešení změn a incidentů v rámci produktivního prostředí. 
  • Vývoj aplikace pro pracovníky ve výrobě obytných automobilů, která slouží k prvotnímu oživení a nastavení řídící jednotky.
  • Vývoj Master Data systému, který sdružuje všechny základní informace o vyráběných vozidlech.
  • Konzultace pro interní IT a bezpečnostní oddělení zákazníka.
  • Implementace postupu "Autorizace jako kód" pro řízené přidělování oprávnění k prostředí.
  • Quality assurance a kompletní rozsah testování produkovaného softwaru nejen ze strany INVENTI, ale i ostatních dodavatelů podílejících se na vývoji jednotlivých částí ekosystému.
Aktuálnímu řešení Smart Connect předcházel pokus o integrované řešení, po kterém došlo k obměně dodavatele řídících jednotek a mobilní aplikace. I díky solution architektovi, projektovému manažerovi a testovacímu manažerovi se společnosti podařilo řešení Smart Connect během dvou let navrhnout a postupně jej uvést na trh.

Výsledek

Aktuální řešení (celkový Smart Connect ekosystém) převzala i mateřská společnost EHG, THOR Industries. Ta zahájila ve spolupráci s EHG, INVENTI a dalšími dodavateli integraci řešení do Severní Ameriky, která je považována za kolébku karavaningu. 

V roce 2024 začne probíhat sériová výroba dvou značek vozidel, které jsou vybaveny chytrou řídící jednotkou.

Smart Connect se stal prvním chytrým ekosystémem pro všechny druhy rekreačních vozidel od karavanů přes campervany po integrované luxusní obytné vozy. Kombinuje přístup k informacím o vozidle s ovládáním funkcí obytného prostoru. Pomocí aplikace může uživatel jednoduše zobrazit najeté kilometry či stav baterie nebo hladiny vody. Současně může ovládat osvětlení a teplotu – buď přes Bluetooth, když je v blízkosti vozu, nebo na dálku přes mobilní telefonní síť.

Aplikace HYMER Connect získala v rámci German Innovation Awards 2021 nejvyšší ocenění v kategorii „Excellence in Business to Consumer – Transportation“ za excelentní inovaci.