Migrací aplikací Atlassian do cloudu k větší flexibilitě, škálovatelnosti a bezpečnosti

Business & IT Analýza

Testing

2

zmigrované produkty (Jira & Confluence)

80+

zmigrovaných Confluence spaců

40+

zmigrovaných Jira projektů

6

Jira projektů převedených do Jira Service Management

Australská společnost Atlassian vyvíjí populární nástroje pro řízení projektů, které usnadňují práci týmům různých zaměření – nejčastěji však těm vývojářským. S účinností k 2. únoru 2021 přestala vydávat serverové licence ke svým produktům. 15. února 2024 pak přestane serverové produkty podporovat úplně.

Přechází totiž na moderní cloudové řešení. Každý, kdo chce produkty Atlassian nadále využívat, se musí rozhodnout – buď přejít na robustní Data Center verzi (vhodné pro větší klienty), nebo zmigrovat do cloudu. 

Výzva

Zajištění vyšší bezpečnosti dat a efektivity interních a externích procesů

INVENTI je oficiálním partnerem společnosti Atlassian a krátce poté, co oznámila postupný přechod na cloud, jsme začali migraci plánovat. Jelikož vlastní i klientská data střežíme jako oko v hlavě, hlavní motivací pro nás byla vyšší bezpečnost dat. 

K rozhodnutí migrovat co nejdříve nás však dovedlo více důvodů. Toto řešení totiž také snižuje náklady a razantně zvyšuje rychlost systémů v cloudu. Navíc bychom se k migraci stejně museli brzy uchýlit – nechtěli jsme tedy ztrácet čas a být oproti ostatním společnostem pozadu. Úspěšná realizace vlastní migrace potvrzuje náš závazek flexibilně reagovat na jakékoli změny, a to i v rámci očekávání a potřeb našich klientů.

Prostřednictvím migrace jsme také chtěli dosáhnout vyšší efektivity interních a externích procesů.

Řešení

Kvalitní příprava a rychlá realizace

Analýza a plánování

V první řadě jsme sestavili detailní projektový plán. Definovali jsme si období a fáze migrace jednotlivých aplikací. Museli jsme totiž brát v potaz i jejich napojení na fakturační systém a nejrůznější integrace. Díky tomuto přístupu jsme poté nemuseli přerušovat činnost v poskytování služeb našim klientům.

Při plánování jsme zjistili, že některé pluginy nejsou v cloudové verzi dostupné. Flexibilně jsme tedy hledali alternativní řešení. 

Realizace

Při migraci jsme se setkali s překážkou v rámci mapování na externí systémy, které byly integrovány se serverovou verzí Atlassian. Tyto integrace jsme tedy na míru upravovali, abychom zajistili kompatibilitu s novým prostředím.

Dále jsme museli manuálně nastavovat reportovací dashboardy v Jira. Bylo je totiž zapotřebí přizpůsobit novému rozhraní a využít nové funkcionality dostupné v cloudové verzi. S tím souvisela i oprava odkazů mezi Jira a Confluence.

Jelikož se jedná o nový systém, museli jsme všechny, kteří s ním mají pracovat, zaškolit. Podporu zajistili naši interní konzultanti a administrátoři pro nastavení Atlassian produktů.

V neposlední řadě jsme naše servisní projekty převedli do platformy Jira Service Management. Tato platforma nabízí kompletní podporu servisních projektů a poskytuje klientský portál, který umožňuje snadné hlášení chyb a požadavků. Migraci do této platformy aktuálně není možné realizovat automaticky, důkladně jsme tedy analyzovali procesy a potřeby zákazníků a nové projekty jsme vytvořili ručně. Součástí byl také manuální import původních dat.

Výsledek

Flexibilní, škálovatelné a bezpečné řešení

Projekt takového charakteru se nikdy neobejde bez výzev. Nicméně díky včasné analýze a plánování jsme je překonali – a výsledek přinesl kýžené ovoce. Jaké hlavní výhody migrace odemkla?

  • Flexibilitu a škálovatelnost – díky cloudové verzi jsme mohli Atlassian prostředí snadno přizpůsobit rostoucím potřebám a škálovat infrastrukturu podle aktuálních projektů a požadavků klientů.
  • Snadnou správu a aktualizace – migrace na cloudové řešení přenesla odpovědnost za správu infrastruktury na poskytovatele služby. Získali jsme tedy kapacitu ke zkvalitňování služeb pro naše zákazníky.

  • Vylepšenou spolupráci a sdílení informací – integrace mezi Jira a Confluence v cloudu přinesla vylepšené možnosti spolupráce a sdílení informací napříč týmy.

  • Zvýšenou bezpečnost a zálohování – cloudové řešení poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti, včetně šifrování dat a pravidelných zálohování. To je v plném souladu s naší bezpečnostní certifikací TISAX.

  • Výhody v rámci Jira Service Management – díky této platformě jsme získali centralizovaný klientský portál pro hlášení a sledování problémů. Díky ITIL procesům máme možnost poskytovat kvalitní služby a klientské dotazy se staly transparentnějšími.

Postupná tříměsíční migrace nám přinesla upevnění pozice na trhu a možnost zvýšit kvalitu nabízených služeb. Moderní cloudové řešení, se kterým nyní pracujeme, odpovídá aktuálním požadavkům klientů a splňuje standardy v rámci zabezpečení dat.

Pojďme přivést vaše nápady do digitálního světa.

Budete překvapeni, co spolu dokážeme vytvořit.