Vývoj unikátní platformy pro řízení letů soukromých tryskáčů

20%

českého trhu s privátním letectvím

2 měsíce

do spuštění demoverze prototypu

6 měsíců

do pilotního provozu

Strafos – startup, který vznikl v roce 2018, má za cíl změnit privátní letectví – provozovatelům soukromých tryskáčů svou cloudovou platformou šetří čas při manuální práci s naceňováním, prodejem a správou letů. Cestujícím pak nabízí možnost okamžitých bookingů.


Výzva

Vývoj nástroje pro řízení soukromých letů

Strafos měl jedinečnou byznysovou vizi – vytvořit moderní platformu, která bude omezovat potřebu manuálních kalkulací a využívání dalších zdrojů. To, co dříve lidé dělali s Excelem a trvalo jim to několik hodin, měla jejich aplikace zvládnout na pár kliknutí. Ultimátním cílem tohoto projektu je pak snižování nákladů a pomoc při obsazování prázdných letů.

Vyvinout takovou platformu však není snadným úkolem, a tak bylo zapotřebí technologického partnera, který dbá na osvědčené postupy a klade maximální důraz na uživatelskou zkušenost. Strafos kontaktoval INVENTI v roce 2021 s cílem vyvinout prostředí pro celý proces plánování a rezervaci soukromých letů. Během společných meetingů jsme vykomunikovali veškerá očekávání a potřeby, následně jsme se pustili do práce.

Řešení

Robustní řešení splňující veškeré požadavky klienta

Po pečlivé analýze požadavků jsme dospěli ke dvěma možným technologickým cestám, jak systém vytvořit. Ta první představovala kombinaci JavaScriptu a PHP, druhá pak kompletní řešení v Javascriptu.

Společně se Strafosem jsme prošli výhody jednotlivých možností a doporučili pokračovat s variantou fullstack JavaScript, kterou nám zástupci startupu schválili. 

Díky zvolené architektuře a plně javascriptovém vývojovém prostředí jsme mohli zapojit vývojáře jak na frontendovou, tak na backendovou část. To nám umožnilo být velice efektivní a odbavovat celé funkční bloky bez dalších nároků na předávání informací. Jeden vývojář tak mohl doručit celý modul od A do Z.

Vývojový tým pod vedením projektového manažera a hlavního analytika čítal 6 členů. Skládal se z hlavního vývojáře (Tech Lead), vývojářů, testerky, DevOps inženýra a architekta. Postupovali jsme podle agilních technik (SCRUM).

Použité technologie

Ve frontendové části jsem se spoléhalona následující technologie:
 • React a ReactDOM: Knihovny pro vývoj uživatelského rozhraní v Reactu.
 • Redux: Knihovna pro správu stavu aplikace.
 • React-Redux: Knihovna pro propojení Reactu s Reduxem.
 • Axios: Knihovna pro HTTP požadavky.
 • Styled-Components: Knihovna pro vytváření stylů pro React komponenty.
 • Material-UI: Knihovna pro React komponenty s Material Design vzhledem.

Naopak u backendu jsme z hlediska potřeb projektu vsadili na:

 • Nest.js Core: Základní knihovna frameworku Nest.js pro tvorbu webových aplikací a API v Node.js.
 • TypeORM: Knihovna pro práci s relačními databázemi v Nest.js, která podporuje různé databázové systémy jako PostgreSQL, MySQL a další.
 • Nest.js JWT: Knihovna pro vytváření a ověřování JSON web tokenů pro autentizaci a autorizaci uživatelů v Nest.js.
 • Yup: Knihovna pro validaci dat v Nest.js.
 • Swagger UI Express: Knihovna pro generování dokumentace API v Nest.js pomocí Swagger.

Výsledek

Po dvou měsících jsme měli hotovou první verzi aplikace, kterou klient využil pro prezentaci na expo v Dubaji. Po dalších čtyřech měsících jsme dodali majoritní část pro spuštění pilotního provozu. V této verzi už byla aplikace integrována s globálním systémem Avinode, jenž uživatelům odemyká přístup k celosvětovému trhu soukromých letů.

Avinode je jedním z největších a nejvýkonnějších soukromých letových tržišť, které poskytuje komplexní řešení pro hledání, porovnávání a rezervaci soukromých letů.

Komerční provoz aplikace byl poté zahájen v květnu 2022. I po spuštění jsme doladili několik detailů, které ostrý provoz odhalil.

Projekt v aktuálním bodě obsluhuje přibližně 20 % českého trhu s privátním letectvím a má globální ambice. I po dvou letech od spuštění sbírá další a další zpětnou vazbu, na základě které se zdokonaluje.

Jeho spolupráce s INVENTI nekončí – krom správy a rozvoje aplikace poskytujeme projektu podporu při získávání dalších investic a expanzi.