Zefektivnění testingu pro ALD Automotive

Testing

Risk management
Testing strategie
Best practices in testing
3

samostatné aplikace

111

hodin konzultací

100 %

růst efektivity dle plánu

Výzva

Hledání prostoru ke zlepšení a tvorba nové strategie

Společnost ALD Automotive, přední světový poskytovatel operativního leasingu pro osobní a užitkové automobily, spravuje a rozvíjí pro své business procesy samostatné, avšak navzájem propojené aplikace. Testování tohoto komplexního systému vyžaduje velmi přesné a složité postupy, které, pokud nedochází k jeho optimalizaci, mohou neúměrně narůstat v čase. 

Vzhledem k faktu, že společnost doposud neměla dedikované testing oddělení, docházelo při testingu k nízké efektivitě, složitosti a zastarávání procesů a tedy k neuspokojivým výsledkům. Bylo proto třeba zaměřit se na:

 • validaci aktuálního přístupu k testování,
 • identifikaci míst pro zlepšení,
 • vytvoření nové, optimalizované testovací strategie.

Řešení

Kombinace odbornosti a praktických zkušeností

Skrze prověřenou službu Testing Audit, která je následně vždy upravená na míru specifickým potřebám klienta, jsme byli schopni rychle analyzovat situaci a navrhnout efektivní řešení. Především se náš expertní tým zaměřil na:

 • zjištění aktuálního průběhu testování a celého vývojového procesu,

 • označení slabých míst,

 • návrh řešení, quick wins i dlouhodobých cílů,

 • co nejvyšší možné opětovné použití aktuálního nastavení a zdrojů,

 • vytvoření základů strategie testování z interních a externích zdrojů,

 • doporučení vhodných postupů a reálné cesty k jejich implementaci.

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.

Použité metody

 • Audit testingu - komplexní analýza současného stavu testingu, identifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení

 • Risk management - zjišťování a hodnocení nebezpečí a nežádoucích důsledků v oblasti projektů a procesů.

 • Testing strategie - popis testovacího přístupu ve vývojovém cyklu software

 • Aplikace best practices v testingu

Výsledek

Zvýšení efektivity testingu a optimalizované procesy

Perfektní výsledky prvotní analytické fáze vedly k dalšímu pokračování spolupráce v podobě odborných konzultací s našimi experty. Ty byly zaměřeny již na samotnou praktickou stránku implementace strategie. Nově nastavená strategie a implementační plán poskytoval 100% zvýšení efektivity testingu v porovnání s původním stavem.

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.