Automatizace testování mobilního bankovnictví ČSOB

Java

Testing

Java
Spring
5

vývojářů

6500+

řádků kódu
automatizovaných testů

5

scénářů

Výzva

Je automatizace regresního testování mobilních aplikací správným směrem?

Aplikaci mobilního bankovnictví ČSOB využívají pravidelně stovky tisíc zákazníků a pro mnohé je primárním způsobem, jak komunikují se svou bankou a nakládají se svým bankovním účtem. Její perfektní fungování je stejně tak důležité jako její neustálý rozvoj. Tím však roste náročnost nejen vývoje, ale především jejího testování, což zvyšuje náklady a zpomaluje rychlost nasazování aktualizací. 

 

Přistoupit k automatizaci testování je v takové situaci nesnadé. Najít správnou cestu, jak takový proces zvládnout, a zda vůbec bude v konkrétní specifické situaci skutečně efektivní, je náročný úkol.

 

ČSOB hledala spolehlivého a zkušeného partnera, který ji pomůže na tuto kritickou otázku najít odpověď.

Požadavky

Zjistit, vyhodnotit a navrhnout

Naším úkolem bylo analyzovat současný stav testingových procesů a definovat možnosti nových cest skrze automatizované regresní testy. Na základě této strategie pak vytvořit nový framework a procesy.

Řešení

Nová architektura, metody i testovací scénáře

Na základě našich dlouholetých zkušeností s mnoha projekty v různých odvětvích a situacích jsme dokázali rychle zmapovat situaci a přijít s funkčním návrhem. Toto řešení zahrnovalo:

  1. vytvoření zcela nové architektury core tříd a metod,
  2. vytvoření automatických testů:
  • pro dvě samostatná testovací prostředí,
  • obsahujících pět základních scénářů,
  • specifických pro Android a iOS aplikaci.

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.

Použité metody

Best practices na míru potřebám klienta

V návaznosti na vývojové prostředí aplikací a s přihlédnutím na další specifické potřeby vývojového týmu bylo využito technologií Java s použitím nástrojů Appium a Selenium s testovacím frameworkem TestNG.

Výsledek

Položeny základy automatizovaného testování pro budoucnost

Vytvořené řešení se stalo prvním frameworkem automatizovaného testování pro mobilní bankovnictví ČSOB. Bylo úspěšně uvedeno do provozu a osvědčilo se v každodenní praxi vývojového a testingového týmu. Posloužilo jako základní kámen pro budoucí rozšiřování automatizovaného testování v ČSOB.  

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.