Informace o prostředcích používaných naší společností pro optimalizaci služeb

V návaznosti na ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás touto cestou informujeme, že služby naší společnosti, INVENTI GROUP s.r.o., IČO: 040 93 623, DIČ: CZ04093623, se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C242477 (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatele webové stránky www.inventi.cz (dále jen „Web“) a poskytovatele dalších internetových služeb mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, tags a další obdobné technologie.

Tyto technologie umožňují naší Společnosti poskytnout zákazníkům a návštěvníkům Webu informace a služby přizpůsobené jejich potřebám a rovněž také efektivní administraci získaných poznatků. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní údaje, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Informace, vztahující se k ochraně osobních údajů jsou k dispozici zde: GDPR

Cookies

Cookies jsou informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě (dále jen „cookies“). Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů,  mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies v naší Společnosti nepoužíváme ke zneužití přihlašovacích údajů ani k jiným obdobným činnostem.

Druhy a účel cookies

Jedním z druhů cookies jsou tzv. trvalé cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele webu po delší dobu. Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce.

Dalším z druhů cookies jsou tzv. relační cookies, které jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a naše Společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Prostřednictvím našich webových služeb mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, která je pro Vás relevantnější.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, anebo Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webu. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Použití cookies avšak můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

V návaznosti na výše uvedenou možnost omezení nebo zablokování cookies upozorňujeme, že v některých případech bez používání cookies nemusí být možné zobrazit část Webu, a/nebo určitou službu či produkt poskytovaných naší Společností.

Kontakt na správce webu

Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na e-mail: info@inventi.cz, nebo nás kontaktujte na této adrese: INVENTI GROUP s.r.o., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, Česká republika

V případě rozporu s jakýmkoliv překladem vypracovaným pro usnadnění má přednost česká jazyková verze tohoto dokumentu.