Profesionální terapeutická péče pomocí webové platformy

Business & IT Analýza

Design a UX

Testing

Vývoj software

10 měsíců

od startu do spuštění pilotní verze

6

invenťáků na projektu

# 1

digitální registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oblasti psychiatrie

Mindwell je startup, který patří do rodiny AKESO Holding – jedné z největších soukromých skupin v českém zdravotnictví. Přenáší péči o duševní zdraví do digitálního prostředí. Lidem s depresemi, úzkostmi či chronickým stresem nabízí tříměsíční e-terapii založenou na kognitivně-behaviorálních principech.

Výzva

Poskytnutí dostupné terapeutické pomoci

Jelena Holomany, spoluzakladatelka Mindwell, měla silnou vizi – zprostředkovat osvědčené terapie všem, kteří se potýkají s depresí, úzkostí či nadměrným stresem, a současně kvůli kriticky omezeným kapacitám českého zdravotnického systému nedosáhnou včas na běžnou péči v podání terapeutů a psychologů. 

Původní cesta vývoje, kterou Mindwell zvolil, se však ukázala jako nevhodná. Proto bylo třeba získat nového, silného IT partnera. Po několika diskuzích a workshopech jsme společně definovali cíle a byznysové požadavky, které položily základ pro vývoj komplexní webové platformy. Jednou z největších výzev u takového projektu je především zajištění bezpečnosti dat klientů. Platforma navíc měla splnit podmínky poskytovatele zdravotních služeb v oblasti psychiatrie, což je výzvou, kterou se ještě nikomu nepodařilo naplnit.

Další z výzev byla potřeba aplikaci spustit co nejdříve vzhledem k celkovým plánům startupu a s přihlédnutím k akutnímu nedostatku psychologické a psychiatrické péče v našich podmínkách.

Řešení

Robustní aplikace s třemi nezávislými rozhraními

Sestavili jsme tým o šesti invenťácích, kteří zajišťovali webový vývoj, testing, DevOps, analýzu a projektový management. Při následném vývoji jsme využívali agilního přístupu a celý projekt dodávali jako End-to-End řešení. 

V rámci technologií jsme se zaměřili na ověřená a v praxi hojně využívaná vývojová prostředí. Cílem bylo zajistit technologický růst a robustnost aplikace. Vyvinuli jsme tři nezávislá rozhraní – klientské, terapeutické a administrátorské.

V průběhu vývoje projektu jsme neustále hledali optimální cestu a způsoby, jak výzvy řešit. Nedílnou součástí byla nutnost komunikace s třetími stranami – ať už se jednalo o terapeuty, pojišťovny nebo zdravotnická zařízení. Pro Mindwell jsme plnili roli odborného IT partnera, který proaktivně analyzuje situaci a hledá cestu k cíli.

Výsledek

Terapie, která je pro uživatele na dosah ruky

Pro klienta vznikla zabezpečená a robustní webová platforma, která garantuje správný postup terapie předepsané pacientovi dle metodologie behaviorální terapie. Současně zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi terapeuty a uživateli.

Veřejné spuštění proběhlo 1. února 2023. Od té doby probíhá pilotní provoz aplikace pro nižší stovky uživatelů. V rámci tohoto provozu již probíhá spolupráce se dvěma zdravotními pojišťovnami.

Spolupráce s našim týmem dále pokračuje ve formě technické podpory a práce na řešení nově vzniklých technologických potřeb a výzev.