Moderní webovou aplikací k efektivnějšímu vyhodnocování RT-PCR testů

Business & IT Analýza

Testing

250 tis

otestovaných vzorků celkem

10 tis.

otestovaných vzorků denně

1 měsíc

do vytvoření MVP ověřitelného v praxi

4

integrace na třetí strany

DIANA Biotechnologies je biotechnologickou společností, která vyvíjí inovativní produkty a služby v rámci klinické diagnostiky a nových léčiv. Disponuje vlastní patentovanou technologií DIANA, která zajišťuje vysoce přesnou detekci látek z klinických vzorků. V roce 2020 prostřednictvím své laboratoře DIANA Lab vstoupila na trh s PCR diagnostikou a stala se největším českým výrobcem testů na COVID-19.

Výzva

Efektivní registrace a vyhodnocování vzorků RT-PCR testů

Během prvních vln koronavirové pandemie začala společnost dodávat neinvazivní RT-PCR testy ze slin odběrovým místům, firmám, ale také například do škol. Jelikož bylo nutné zpracovávat desítky tisíc vzorků, měla vizi evidovat je pomocí 2D čárových kódů na odběrových sadách a celý proces tak optimalizovat.

DIANA Biotechnologies chtěla tímto krokem také navýšit testovací kapacity v České republice na stovky tisíc testů denně.

Do INVENTI přišla s požadavky na řešení, které zahrnuje odběr a registraci vzorků, plně automatizované měření, vyhodnocení a nahlášení výsledků do databází.

Řešení

Vývoj systému nad rámec původního záměru

Prvním krokem z naší strany bylo zpracování analýzy a technických požadavků. Softwarový architekt provedl návrh architektury a společně se seniorním vývojářem a produktovým manažerem definoval potřebné funkce.

Zvolili agilní typ vývoje, další dílčí cíle jsme tedy ve spolupráci s klientem mohli definovat i za běhu. Během vývojového cyklu měl klient navíc možnost měnit priority zadání. Hotové funkcionality mohl používat ihned a měl absolutní přehled nad již hotovou, právě vykonávanou i plánovanou prací.

Během jednoho měsíce jsme dodali MVP, které umožňovalo:

  • vyplnění formuláře pro ověření vzorků,
  • čtení QR kódů,
  • vytvoření databáze a ukládání dat,
  • správu klientské administrace,
  • export registrovaných vzorků,
  • import výsledků testů,
  • export pro další organizace (data o uživatelích a výsledcích jejich testů).

Nad rámec původního záměru jsme například komplexně změnili datový model, provedli integrace na třetí strany (např. Safe2Travel) a modifikovali databázové struktury.

Další kolo vývoje pak zahrnovalo nové funkce, které rozšiřovaly možnosti ve webové aplikaci a v administraci interních uživatelů. Do aplikace jsme tak implementovali funkce, které zvyšují uživatelskou přívětivost a standard, ale nebyly kritické v první verzi, kterou bylo třeba spustit co nejdříve.

Také jsme rozšířili klientskou administraci o funkce jako fulltextové vyhledávání, dashboard uživatelů a funkce pro správu jejich logování či práv. Na závěr jsme pak zajistili integrační vrstvu pro automatickou integraci na další systémy.

Výsledek

Radikální zvýšení kapacit pro vyhodnocování vzorků

DIANA Lab, automatizovaná mikrobiologická laboratoř mateřské společnosti DIANA Biotechnologies, díky řešení od INVENTI výrazně urychlila celý proces testování. Na začátku pandemie vyhodnocovala manuálně pouze kolem 150 testů denně. Díky automatizovanému vyhodnocování se tato kapacita zvýšila na 10 000. V rámci hlavních vln koronavirové pandemie pak otestovala téměř 250 tisíc vzorků. Za svůj inovativní přístup a rozvoj si zasloužila ocenění v prestižní soutěži Deloitte Fast 50 jakožto nejrychleji rostoucí projekt kategorie Companies to watch ve střední a východní Evropě.

 

V roce 2021 také získali její zakladatelé Václav Navrátil a Martin Dienstbier titul EY Podnikatel roku Středočeského kraje. DIANA Biotechnologies se stala největším výrobcem PCR diagnostik v České republice a pokrývá více než 30 % domácího trhu.