Frank – digitální investiční poradenství

DevOps

Vývoj software

E-commerce

GitLab CI
Ansible
Docker
HTML
CCS
Artifactory
Zen Orchestra
2x

více klientů

8x

rychlejší onboarding klienta

80%

snížení nákladů na práci

Výzva

Pro společnost eFrank.cz provozujeme webovou aplikaci Frank, který slouží jako digitální investiční poradce. Úkolem INVENTI bylo nastartovat vývoj této aplikace.

Řešení

  • Zmapování stávajících procesů, nástrojů a IT systémů dle metodiky DevOps formou workshopů
  • Na základě výsledků mapování došlo ke zlepšení procesů, změny nástrojů a způsobů jejich používání
  • Kontinuální podpora při implementaci změn a integraci nových nástrojů

Výsledek

Implementovali jsme moderní přístupy k softwarovému vývoji webové aplikace Frank. Integrovali jsme nástroje pro plánování, vývoj a testování softwaru.