Koná se AI revoluce, nebo je to jen velká bublina?

O umělé inteligenci se dnes mluví na každém rohu. Zatímco někteří její využitelnost zpochybňují a spoléhají se na tradičnější procesy, jiní si bez ní svou práci už nedokážou představit. Její vliv dnes sahá do prakticky všech odvětví – od online marketingu přes zdravotnictví a vzdělávání po výrobu či dopravu.

AI firmám pomáhá analyzovat obrovské množství dat rychleji než kdy dříve, umožňuje personalizaci služeb pro zákazníky a zvyšuje efektivitu procesů. Kromě toho je díky ní možné mnohem lépe inovovat výrobky a služby, protože dokáže identifikovat nové tržní příležitosti. Adaptace na měnící se spotřebitelské preference tedy může být velmi rychlá.

Pokročilé algoritmy pro automatizaci navíc firmám umožňují optimalizovat své procesy, snižovat náklady a zvyšovat konkurenceschopnost na trhu.

Ti skeptičtější z nás však mnohdy kritizují její rizika a také její reálnou přidanou hodnotu – rozhodně totiž nedokáže řešit takovou šíři problémů, jaká je často prezentována. Mnohdy se také setkáváme s obavami o soukromí a ochranu dat či ztrátu pracovních míst. O těchto tématech by se ve společnosti rozhodně mělo diskutovat, jen tak totiž dosáhneme rovnováhy mezi technologickým pokrokem a ochranou individuálních práv.

ChatGPT se dostává i do rukou skeptiků

Nejrozšířenějším nástrojem je dnes rozhodně ChatGPT od společnosti OpenAI, který v březnu 2023 začal využívat pokročilý model GPT-4. Ten nabídl značné zlepšení v adaptabilitě a interaktivitě, takže se k aktivnímu využívání umělé inteligence dostala i řada lidí, která jí dříve nedávala moc šancí. Pokrok se projevil nejen ve zvýšené přesnosti a relevanci odpovědí, ale také v schopnosti modelu učit se z interakcí v reálném čase, což vedlo k ještě větší efektivitě. Navíc byly rozšířeny možnosti integrace s různými platformami a aplikacemi.
Na trhu je však spousta dalších inovativních nástrojů a neustále vznikají nové. Setkáváme se s nejrůznějšími specializovanými AI asistenty, nástroji pro automatizaci a personalizaci obsahu nebo systémy pro rozšířenou realitu.

Jak k AI přistupují invenťáci?

Jelikož nezahálíme, po vlně umělé inteligence plujeme už od jejích počátků. S její pomocí většina invenťáků inovuje a rozšiřuje svoje schopnosti tak, aby naše služby dále odpovídaly současným (a budoucím) potřebám trhu. Současně navazujeme partnerství s leadery v tomto oboru jak v našich končinách, tak v rámci střední Evropy.

V našem interním průzkumu jsme se invenťáků zeptali, s jakou intenzitou AI nástroje využívají při své práci. Nejčastější odpověď byla „každý den“, hned druhou nejčastější pak „občas“. Pro většinu týmů AI řešení představují významného pomocníka, který jim pomáhá zefektivňovat svoje každodenní činnosti. 
A jaký je nejčastěji používaný nástroj? Uhodli jste správně – ChatGPT. Je totiž nejuniverzálnější a jeho schopnosti daleko přesahují generování textu. Dokáže také například tvořit obrázky na míru nebo analyzovat obrovské množství dat za zlomek času oproti manuálnímu procházení.

Dalšími zmiňovanými byly:

Dělá však AI práci za nás? Valná většina invenťáků uvádí, že ne. I když je kolem ní obrovský boom, většina našich expertů, ale i uživatelů obecně se shoduje, že lidský faktor je a bude stále velmi důležitý. Umělá inteligence je skvělá hlavně pro automatizaci rutinních a opakujících se úkolů, což dává lidem více času na rozvoj nových nápadů a strategické plánování. V rámci našich interních pravidel však nevyužíváme generativní AI modely a aplikace, které jich využívají, k tvorbě produkčního kódu. V takovém případě je totiž potřeba počítat s bezpečnostními, právními a dalšími riziky.

Benefitu usnadnění práce tedy využíváme téměř všichni v naší společnosti. Minulý rok jsme například organizovali workshop zaměřený na to, jak z AI vytěžit maximum. Dle některých je schopnost osvojit si prompting tou nejdůležitější pro rok 2024 napříč všemi IT obory. Nestačí totiž pouze zadat jednoduchý příkaz a očekávat, že AI všechno udělá sama. Musíme vědět, jakým způsobem ji „krmit“ daty, aby byla schopna generovat přesné a relevantní výsledky.

V rámci našeho průzkumu přes 70 % invenťáků uvádí, že AI nástroje zkvalitňují jejich práci. Nejenže jsou pro ně klíčové pro zvýšení efektivity, ale při správném přístupu může umělá inteligence podporovat i jejich kreativitu. Investice do rozvoje dovedností v oblasti AI se jednoznačně vyplácí, a to vidíme i u našich klientů, kteří díky ní dosahují větší produktivity a kapacity pro inovace.

V neposlední řadě někteří z nás uvedli, že díky AI dělají něco, co by normálně nedělali. Díky správnému promptingu a plnohodnotnému využívání jejích silných stránek je tedy možné rozšiřovat svou odbornost, a odvádět tak mnohem komplexnější práci než kdy dříve.
 

Jaké jsou příležitosti a rizika u AI?

Příležitosti i rizika využívání umělé inteligence jsme sice už zmínili, ale reálně jich je mnohem více. Uvedené informace odrážejí pouze náš pohled na věc – a některé firmy i jedinci mají kompletně odlišný. Diskuze a sdílení poznatků je tedy naprosto zásadní.

Přesně proto jsme se rozhodli zorganizovat již pátý C-Suite Meetup, nyní zaměřený na využití AI ve firmách. Dali jsme mu příhodný název AI revoluce nebo hype? Rok od boomu a v jeho rámci zmíníme konkrétní příklady úspěchu, ale také případy, kdy se očekávání v oblasti umělé inteligence nenaplnila. Na Meetup jsme pozvali hosty zastupující firmy, které v průběhu posledního roku intenzivně pracovaly s AI, úspěšně ji implementovaly do svých procesů nebo s ní zatím experimentují. Naše srdečné pozvání dostali také AI experti, kteří společnostem na cestě za implementací AI pomáhají.

V rámci našeho setkání se nejen podíváme na přínosy a úskalí tohoto kroku, ale hlavně na lekce, které lze z dosavadních zkušeností vyvodit.

Je Meetup tím pravým pro vás?

Meetup je nejvhodnější pro ty, kteří jsou odpovědní za inovace a budoucnost svých firem. Pokud tedy ve vaší společnosti řídíte strategii či inovace digitálních projektů, na této akci byste rozhodně neměli chybět. Nezáleží však na tom, zda jste CEO, CTO, COO nebo digitální manažer – identifikace trendů a budoucího vývoje trendů je klíčová pro všechny tyto pozice.

Setkání se však nebude točit pouze kolem panelové diskuze, ale také budete mít příležitost věnovat se networkingu. Během volných chvil můžete navazovat nové obchodní vztahy, inspirovat se od odborníků a sdílet své vlastní myšlenky. Zda o AI nebo ne, už necháme na vás.

V neposlední řadě je pro vás Meetup vhodný také v případě, že máte rádi dobré jídlo. Na našich akcí vždy využíváme vysoce kvalitní catering – užijete si vynikající snídani, kávu, ale také společný oběd. Těšíme se na vás!

Nenechte si ujít další z plánovaných C‑Suite Meetupů.

Radí Vám dáme vědět o dalších setkáních. 👇