Cesta do IT: Hatchery program pro budoucí experty

Český trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem schopných lidí v IT sektoru. Andrew Elliot, spoluzakladatel společnosti Technoloop.io, dokonce odhaduje, že v IT chybí okolo 14 tisíc odborníků (zdroj), a předpokládá, že se toto číslo bude zvyšovat. Na druhou stranu tento sektor nezná nezaměstnanost a profesionálové si mohou vybírat z širokého spektra pozic, projektů i firem.

Nedostatek lidí řešíme i my v INVENTI, proto jsme vytvořili speciální program “Hatchery” pro nadějné talenty. Věříme, že dát šanci vycházejícím talentům je v rámci našeho motta “It’s about the people.” to nejlepší rozhodnutí. Program již proběhl v kompetencích Javascript, Testing, DevOps a Analýza. 

Během intenzivních 6 až 8 týdnů si naši junioři vyzkoušeli práci na interních simulovaných projektech. Program rozvíjel teoretické znalosti do praktických dovedností, které obstojí při řešení úkolů v rámci dané kompetence. Všem účastníkům programu jsme věnovali pozornostjako rovnocenným členům týmu a rádi jsme je začlenili do jednotlivých projektů tak, aby mohli růst i za hranice programu Hatchery. 

A co Hatchery program přesně nabízel?
O tom jsme si povídali s:

 • Janem Šilhavým za JavaScript,
 • Filipem Kadlecem za Testing, 
 • Petrem Černohouzem za DevOps,
 • Martinem Dostálem za Anylýzu. 

Hatchery [ˈhætʃərɪ] {podstatné jméno}

Hatchery je v přímém překladu z angličtiny inkubátor nebo líheň. 

Plurálem je pak tvar – hatcheries. Zdroj.”

JavaScript pod vedením Jana Šilhavého

Jan Šilhavý tehdy jako Head of JavaScript vedl své účastníky Hatchery programu až k pozici juniorního JavaScript developera prostřednictvím svých rozsáhlých zkušeností s IT světem a vedením různých projektů či digitálními inovacemi. 

Kolik lidí se již účastnilo JavaScript Hatchery programu? 
Náš program jsme otevřeli pro dva účastníky – Danielu Vávrovou a Ondřeje Hejzka. Oba účastníci úspěšně absolvovali přípravu a následně nastoupili na svůj první projekt pod vedením zkušených developerů.

Ondřeje zaujal náš program na veletrhu pracovních příležitostí iKariéra a Hatchery program pro něj byl první volbou po studiu na vysoké škole. Danielu jsme poznali na doporučení v okamžiku, kdy se rozhodla pro změnu svého kariérního směřování a odhodlala se skočit do vod software developmentu.

Kdo se o Ondřeje a Danielu staral?
Odborně se invenťákům věnují zkušení kolegové z JavaScript kompetence, konkrétně pak autor naší JavaScript Quickstart platformy Adam Bísek a dále Jan Jarčík. Ten byl hatcheristům oporou při realizaci jejich hatchery projektu. Na každodenní úrovni jsem se o Danielu a Ondřeje staral i já.

Na jakých pozicích se mohou účastníci po dokončení programu uplatnit?
Kromě startu na projektech pod dohledem zkušenějších kolegů jsou nám účastníci vítanou posilou v našich interních aktivitách – ať už se jedná o pomoc se stylováním nebo přípravou užitečných nástrojů, které nám pomáhají zvládat denní rutinu.

Koho považuješ za dobrého studenta? 
Každého, kdo má v sobě přirozenou zvídavost, nebojí se hledat vlastní cesty a nedělá si vrásky z chyb a zpětné vazby. Více než hlubokou teoretickou přípravu ocením aktivitu v samostudiu spojenou se zkoušením nových věcí. Může jít o knihovny, frameworky nebo třeba adopci hotových open-source řešení. Program Hatchery je tudíž vhodný jak pro absolventy, tak pro uchazeče zvažující změnu stávající kariéry. 

Jaké juniorské pozice jsou v tuto chvíli nejperspektivnější? Jak se nejrychleji dostat od začátečníka k solidně zaučenému specialistovi?
Velký potenciál vidíme v šikovných JavaScript developerech, kteří se dokáží rychle orientovat v projektech, nových technologiích a aktivně vyhledávají nástroje, které jim i zákazníkům usnadní práci.

Cestu od uchazeče po zaučeného specialistu je těžké obecně kvantifikovat, protože velmi záleží na píli konkrétního uchazeče. V INVENTI však dáváme každému prostor pro osobní i profesní růst – ať už přímo výběrem vhodného projektu/aktivity nebo prostřednictvím spolupráce se zkušenými kolegy, kteří dokáží pomoci s volbou směru specializace nebo sestavením rozvojového plánu.  

Osnovy JavaScript Hatchery programu…

V čem spočíval program se zaměřením na JavaScript? 

V kurzu účastník vytvářel aplikaci dle zadání (např. jednoduchý nástroj pro správu dat), případně zpracoval zadání z reálného projektu včetně následné zpětné vazby formou code reviews a výsledků z UAT.

Osnova kurzu:  

 • Úvod do SDLC
 • Základy gitu
 • Úvod do Grab a plate
 • Základy Dockeru
 • JavaScript
 • State management: Redux
 • React
 • NextJS
 • Nodejs
 • Testing
 • JIRA, Trello

Testing v rukou Filipa Kadlece

Kolik juniorů z této líhně vzešlo?
Z testingu vzešli tři junioři a jeden junior, Ivana Koudelková, již měla úspěšně hotovo. O cestě Ivany k pozici Test Analytičky si můžete přečíst na článku napsaném přímo očima Ivany na blogu INVENTI.

Jaké juniorské pozice v testingu jsou nejperspektivnější? Kde byla nejrychlejší cesta od začátečníka k solidně zaučenému specialistovi?
Za nejperspektivnější považuji Integračního testera, automatizačního testera, performance testing… Aby se na tyto pozice člověk mohl dostat, musí mít nejdříve dobré testerské základy, a právě proto testing Hatchery začínal s manuálním testováním a analýzou.

Zvládli tito testing junioři následně začít pracovat na klientských projektech?                 Ano, celé Testing Hatchery bylo postaveno tak, aby se absolventi následně stali plnohodnotnými Test Analytiky.

Filip Kadlec, náš Head of Testing s téměř 10letou praxí v testování, se v Testing kompetenci věnuje všem účastníkům se zájmem o obor Quality Assurance (QA). 
Co může Filip říct firmám o juniorech a naopak, co by doporučil juniorům, kteří chtějí uspět na poli testingu?

Skvělým příkladem, mluvícím za vše, je Ivana Koudelková, která nyní pracuje jako tester na projektu pro Lasvit. Jedná se o globálně úspěšnou českou společnost se zaměřením na dekorativní sklo, a od týmu máme jen samou dobrou zpětnou vazbu.

Co takový program a junioři, kteří jim projdou, přinesou našim zákazníkům?
Kvalitní základ testera odpovídající dnešním standardům. Současně člověka, který není demotivovaný praxí, nemá návyky věci obcházet, nechat vyhnívat nebo nad nimi jen mávnout rukou. Takového, který se rychle učí a naučí se přesně to, co daný projekt potřebuje.

Co bys doporučil mladým, nadějným juniorům a juniorkám?
Ať zatnou zuby, protože občas jsou ty věci na začátku složité a nelogické, ale postupem času to do sebe vše zapadne. Zkrátka ať se toho chtějí naučit co nejvíce, protože testing je krásný obor s nekonečnými možnostmi dalšího rozvoje.

A co naopak firmám, které mohou tyto juniory využít na svých projektech?
Aby se nebály juniorů, protože mají často daleko větší drive než senioři. Bohužel nebo bohudík technologie se dají naučit rychle, ale mít motivaci a nezkreslený pohled na věc, to není samo sebou. Naši absolventi Hatchery je však mají.

Osnovy Testing Hatchery programu…

V čem spočíval programu se zaměřením na testing?

Po úspěšném absolvování byli účastníci schopni testovat front end i back end aplikací využívající Soap, Rest a následně byli schopni dalšího rozvoje pro práci s GraphQL i automatizací. Současně zvládli i samostatně vypracovat testovací analýzu, pracovat s databázemi a být plnohodnotnými členy testovacího týmu projektu. Absolventi rovněž získali základní orientaci v procesu softwarového vývoje, zejména pak praktické zkušenosti s nástroji pro řízení dodávky a kvality výsledného díla.

Osnova kurzu:

 • Co je to testování
 • Architektura software
 • SDLC
 • JIRA, Confluence
 • Jak správně zadat a retestovat bug
 • Zephyr
 • Základní názvosloví
 • “API, release, nasazení, testovací prostředí, bug, fix, testovací scénář, merge, deploy, testovací data, step/krok, exekuce, analýza, backend, frontend”
 • Specifikum testování mobilních aplikací
 • Developer tools v Chrome
 • Exekuce testů na reálném projektu
 • Priorita, Severita a jejich určování
 • CSS, HTML
 • Status Codes a jejich smysl

DevOps v rukou Petra Černohouze 

Petr Černohouz je velkým nadšencem do procesů developmentu (Dev) a IT operací (Ops). Jako tehdejší Head of DevOps v INVENTI se rozhodl vzít celou výuku Hatchery programu na sebe tak, aby se účastníkům programu dostalo opravdu co největší péče.
Co je alfou a omegou pro DevOps účastníka Hatchery programu?

Kolika juniorům jsi se v této líhni věnoval?    Staral jsem se o čtyři juniory a všichni úspěšně dokončili program.

Jaké juniorské DevOps pozice jsou nejperspektivnější? Jak se nejrychleji dostat od začátečníka k solidně zaučenému specialistovi?
Těžká otázka. Je podle mě důležité začít odspodu na pozici junior – DevOps engineer – a projít si pozicemi od juniora, mediora až po seniora.

Takhle se člověk dokáže posunout do bodu, kdy přesně ví, na co se bude chtít specializovat, může se z něj stát třeba Cloud Specialista nebo Solution Architect. Díky tomu dokáže solidně podržet svůj tým během projektů. Pro začátek jsem svým hatcherům pomáhal například i se správnou formulací tohoto programu v jejich životopisu.

Koho bys vzal pod křídla do DevOps Hatchery? Koho považuješ za dobrého studenta?
Ja bych bral kohokoliv, kdo se chce učit, protože takových kandidátů do IT je momentálně opravdový nedostatek.

Pro DevOps profesionály je naprosto klíčové, že se budou po celý život věnovat profesnímu rozvoji a na začátku to platí dvojnásobně. Určitě mají výhodu účastníci, kteří již něco málo ví o Linuxu a Dockerech. Pokud bude mít člověk píli a chuť se konzistentně vzdělávat, rád ho vezmu pod křídla.

Kdo měl výhodu v programu DevOps Hatcheries? 
Program Hatchery byl nastavený tak, aby měl možnost dojít do konce i člověk bez technických zkušeností či vysokoškolského diplomu z IT. V INVENTI je opravdu silná vůle dát šanci vycházejícím talentům, a to bez předsudků.

Osnovy DevOps Hatchery programu…

Jaký je výsledek tohoto Hatchery? 

Tříměsíční intenzivní program se zaměřením na podporu vývoje v oblasti DevOps. Součástí programu bylo i osvojení návyků pro práci ve vývojovém týmu a důraz na využívání všech silných stránek nástrojů. Pokrytá byla teorie i praktické využití na DevOps projektech.

Osnova programu:

 • Úvod do Linuxu a příkazové řádky
 • Práci s verzovacím systémem GIT s důrazem na týmovou spolupráci
 • Tvorbu CI/CD pipelines v GitLab CI
 • Dockerizaci aplikací
 • Seznámení s cloudovým prostředím a jeho specifiky

Analýza s Martinem Dostálem

Martin Dostál byl u nás na pozici Head of Management & Analysis. Jeho tým si velmi strategicky rozdělil péči o juniory v programu do střídavé péče. Nešlo o přehazování povinností, ale o co nejlepší předání informací dle odbornosti analytiků v kompetenci.
 Co všechno vám může analýza dát?

Kolik bylo v té době v Hatchery programu Analýzy lidí? A o koho se jedná? 
Jednalo se o tři čerstvé absolventy vysokých škol nebo studenty, kteří dokončili bakalářský program / studovali navazující program. Technické obory studovali dva z nich, jeden měl vystudovaný ekonomický obor. I díky tomu, že o program měli zájem i studenti vysokých škol, jsem přesvědčený, že Hatchery bylo a bude úspěšné.

Na rozdíl od ostatních Hatchery programů měla Analýza dokonce šest lektorů. Proč?
Důvod je celkem pragmatický, všichni seniorní analytici byli plně vytížení prací na projektech a nenašel jsem jim čas, aby zvládli intenzitu Hatchery programu sami. Takže jsme rozdělili oblasti Hatchery mezi šest členů týmu (včetně mě) a každý si vzal na starosti část, která mu je blízká. Takto se to dalo zvládnout i při vysokém vytížení na projektu a zároveň jsme mohli zacílit podle odbornosti na jednotlivé části.

Jak to tedy v takovém případě u vás probíhalo? 
Lišili jsme se zejména přístupem, kdy jsme využili více lektorů. Hatchery se skládala z teoretické linky, která se postupně více a více překlápěla do praktických částí a zadání (analytické workshopy, příprava zadání, základy modelování apod.). Pro účely Hatchery jsme využili zejména jeden z reálných projektů, které jsme analyzovali. Postupně jsme simulovali jednotlivé části analýzy až po analytické výstupy ve formě dokumentace a zadání pro vývoj ve formě JIRA / Confluence.

Na jakých pozicích se uplatnili?
Uplatnili se na pozicích jako Junior Analyst a Technical Writer (dokumentace, tvorba uživatelských příruček apod.).

Kdo je pro tebe dobrý student?
Dobrý student musí profilově splňovat logické myšlení, chtít se učit a být proaktivní. Za velkou výhodu považuji background v IT, ale není rozhodující. Zejména při práci na úkolech je potřeba pečlivost při vyplňování a nebát se zeptat, pokud něčemu nerozumím.

Jaké juniorské pozice jsou nejperspektivnější? Jak se nejrychleji dostat od začátečníka k solidně zaučenému specialistovi?
Analytik je na projektu z principu jeden a musí tedy zastřešit celou analýzu, případně zapojení do analytického týmu ve větších společnostech. Vhodná role pro juniora je doplnit seniorního analytika, učit se od něj a plnit ucelené zadání. Senior musí mít schopnost zadávat, vysvětlovat a kontrolovat práci. Šikovný junior se dokáže posunout na samostatně fungujícího analytika relativně brzy (cca 12 měsíců). Vybudování znalostí v businessové doméně (banking, energetika apod.) vždy zabere více času a většinou vyžaduje zkušenosti z více projektů (3+ roky).

Osnovy Hatchery programu Analýzy…

V čem spočíval program se zaměřením na Analýzu?

Ůčastník získal znalosti principů analýzy v oblasti softwaru. Součástí programu byly základy business i technické analýzy a budování teoretické i praktické linky. Velká část byla zaměřena na práci s požadavky, jejich transformaci do analytických výstupů a modelování BPMN a UML.
 

Osnova programu:

 • Úvod do analýzy 
 • Role analytika na projektu 
 • Komunikační a prezentační dovednosti 
 • Metodika vývoje a řízení softwaru
 • Práce s požadavky
 • Základy modelování + praktické modelování 
 • Analytický workshop
 • Use Case vs User Story
 • JIRA a Confluence 
 • Case Studies
 • Best practices
 • Závěrečný test a zpětná vazba