Jak vybrat správný model spolupráce v oblasti IT?

Nastavení spolupráce v oblasti IT může být poněkud složitější. Možností je spousta a neustále se objevují jejich další modifikace. Nemůžete přijít na ideální model pro vaši firmu? Máme pro vás řešení.

V článku Spolupráce s IT partnerem: Nejlepší modely a jejich výhody jsme shrnuli nejběžnější modely spolupráce v IT a přehledně je seřadili podle různých faktorů.

Nyní pojďme dál a vyberme ten správný model pro vás.

Pokud je vaše IT oddělení rozvinuté ve všech potřebných oblastech a potřebujete ho rychle škálovat, pravděpodobně se budete rozhodovat mezi Body Shoppingem a některou z verzí Team Leasingu.

Jak se ale rozhodnout, když tomu tak není?

Body Shopping
 • Dostupná pomoc při nedostatku technického know-how nebo kapacit.
 • Je zapotřebí kapacita pro podrobné zadávání úkolů.
Týmový leasing
 • Vhodné pro rychlé škálování projektů/týmů.
 • Je zapotřebí kapacita pro podrobné zadávání úkolů.

Týmový leasing s odpovědností za řízení

 • Vhodné pro rychlé škálování projektů/týmů.
 • Kapacita pro detailní zadávání úkolů není nutná.

Hybridní režim    

 • Vhodný v případě, že není potřeba detailně sledovat projekt.
 • Flexibilita v rámci změn v obchodním zadání.
 • Optimální poměr přínosů a nákladů.

End-to-End projekt 

 • Vhodné, když máte jasnou představu o konečném řešení.
 • Není třeba ji v průběhu projektu drasticky měnit.
 • Veškerá rizika realizace nese dodavatel.

O výběru rozhodují dva základní aspekty

Schopnost vaší organizace definovat, co chcete.
Pokud jste schopni jasně a podrobně popsat, co má řešení dělat, jak má vypadat, kdo ho má používat a do čeho a jak bude integrováno, měli byste se rozhodovat mezi Team Leasingem, Hybridním režimem a End-to-End projekty.
Projektový plán si můžete připravit sami nebo s pomocí konzultantů, kteří vám poskytnou asistenci nebo jej vytvoří zcela sami. Mohou vám také pomoci s výběrem ideálního IT partnera.

Schopnost vaší organizace sdílet riziko s dodavatelem.
Pokud nechcete nést riziko sami, měli byste zvolit dodávku projektu End-to-End. V takovém případě jsou všechna rizika spojená s tvorbou projektu přenesena na dodavatele. Mějte na paměti, že to se odrazí i na celkové ceně (dodavatel zahrnuje potenciální rizika do své kalkulace). Další potenciální nevýhodou je nižší flexibilita při změně předmětu projektu.

Podívejte se na zjednodušenou infografiku níže. Výběr metody vhodné pro vaše potřeby v podstatě závisí na tom, co chcete a jaké riziko jste ochotni nést.

"V posledních letech pozorujeme znatelný posun od dodávek End-to-End projektů k týmovému pronájmu a různým typům hybridního režimu. Ze zkušenosti víme, že to souvisí především s rostoucím důrazem na co nejkratší dobu mezi nápadem a okamžikem, kdy řešení začnou používat koncoví uživatelé."

– Radim Dodek –
Konzultant INVENTI

V INVENTI analyzujeme potřeby klienta, abychom mu mohli nabídnout vhodné řešení, které splní jeho cíle. Zároveň zvažujeme vhodné formy spolupráce.

Při tvorbě návrhů zohledňujeme připravenost vstupní dokumentace projektu i zkušenosti klienta s řízením obdobných projektů. Hovoříme s ním o míře rizika, kterou je ochotný nést.

V neposlední řadě musíme znát způsob spolupráce, se kterým klient počítá. Dodavatel není nikdy schopen dodat projekt bez spolupráce s klientem. Model spolupráce určuje její rozsah.

"Často se stává, že klienti, kteří nemají tolik zkušeností s vývojem IT řešení, počítají náklady na projekt čistě z čísel, která dostanou od dodavatele. Zapomínají přitom zahrnout náklady spojené s implementací na své straně. I ty by měly být při výpočtu návratnosti investic zohledněny. Stále častěji se stává, že řídicí oddělení zákazníka jmenuje svého podřízeného jako SPOC (single point of contact) pro dodavatele, ale nevyhradí si na tuto činnost část své kapacity."

V průběhu obchodní fáze nabízíme více možností, které klientovi vysvětlujeme v souvislostech. Díky tomu se může rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

Radim Dodek
– Konzultant INVENTI –