Nová Java akademie

S výukou Java jsme začali již v roce 2015. Kurz byl koncipován jako úvod do Java světa pro lidi, kteří umí základy jazyka, ale nevědí, jak vývoj vypadá ve skutečnosti a jaké technologie se používají. Posunout se z Java SE k Java EE resp. Spring může být pro někoho náročné, a proto jsme vytvořili akademii, na které přednášeli naši nejlepší vývojáři, aby mohli účastníkům předat své postřehy z praxe a pomoci začínajícím vývojářům, třeba i budoucím kolegům. Původní koncept nebyl pouze o programování, ale obsahoval kompletní přehled s čím se nastávající vývojář může setkat - od analýzy až po testing. S mírnými obměnami jsme uspořádali již 11 kurzů, kterých se zúčastnila už stovka lidí. 

V průběhu doby jsme Java akademii přejmenovali na Kurz pokročilé Javy, aby název lépe vystihoval obsah. Starý název jsme přepoužili na kurz, který byl určen pro naprosté začátečníky v Javě. Některé hodiny odpadly, některé přibyly, ale kostra zůstala stejná. 

IT svět se vyvíjí rychle a Java svět není výjimkou. Je na čase kurz kompletně přepracovat tak, abychom mohli představit nejnovější trendy. Účastníky přiblížíme co nejvíce k praxi. Jako hlavní framework jsme zvolili Spring, resp. Spring Boot, protože je to jeden z nejpoužívanějších Java frameworků. Účastníci si v průběhu vyzkouší vše, co je potřeba pro vyvinutí jednoduché microservice. Nabyté dovednosti si hned osvojíme jejich využitím na vlastním projektu. V každé hodině si účastníci svůj projekt trochu rozšíří a na konci akademie jej přednášející ohodnotí a bude tedy součástí závěrečného hodnocení. 

  

Osnova tohoto zbrusu nového kurzu je následující:
 

  • Úvod a GIT
  • Java ekosystém, anotace a preprocesory
  • Spring
  • Testování a mockování
  • REST API
  • Databáze
  • Docker
  • Asynchronní zpracování - Messaging
  • Debugging monitoring a logging
  • Test

Vytvoříme si projekt na zelené louce a postupně ho budeme doplňovat. Nejprve si probereme jak používat git a jak lze sestavovat Java aplikace pomocí maven nebo gradle. Dopodrobna se podíváme na anotace i jejich vytváření i na to, jak si lze usnadnit vývoj pomocí preprocesorů jako je Mapstruct a Lombok. Následně si představíme a do projektu přidáme Spring, resp. Spring Boot. Naučíme se vytvářet beany, vysvětlíme si dependency injection i jak ji používat. V následující hodině se podíváme na testování - od unit testů s JUnit až po složitější integrační testy pomocí Spring a mocků. Poté přijde na řadu REST API, povíme si, oč se jedná, jak ho pomocí Spring MVC vytvořit a jak spolu díky REST API mohou microservices komunikovat. Když už budeme umět vytvářet REST API, vrhneme se na ukládání dat do databáze a to za pomoci Spring Data a JPA. Pak si ukážeme, jak z naší aplikace vytvořit Docker image, který lze snadno spouštět bez nutnosti instalace JVM. Budeme se také zabývat tím, jak mezi sebou microservices (kromě REST API) můžou komunikovat pomocí messagingu, aby pak díky tomu vše nebylo synchronní. A jelikož ne vždy všechno funguje, jak má, představíme si nástroje, které nám pomohou přijít na to, jak těmto problémům předcházet pomocí správného logování a jak se s nimi vypořádat, když nastanou pomocí monitoringu a debugování. Nakonec si ověříme nabyté znalosti z kurzu v testu. Pokud projdete testem a odevzdáte váš projekt, získáte od nás certifikát, který prokazuje, že ovládáte základy moderního vývoje Java aplikací za pomoci Spring Boot. 

Na účastníky se těšíme!
Tým Java Akademie

Nechces minout příští Kurz Pokročilé Javy?

Stačí se přihlásit a my ti dáme vědět hned, jak další kurz otevřeme.