Testing konzultace

Zvyšte efektivitu svého testovacího procesu a vyvíjejte kvalitněji a s nižšími náklady. Využijte našich odborných zkušeností v kombinaci s desítkami realizovaných projektů.

Konzultační služby a workshopy na míru vašim potřebám.

Best practices oveřené v praxi na desítkách projektů.

Rozsáhlé zkušenosti z mnohých odvětví a oblastí.

Bezplatná úvodní konzultace pro zmapování příležitostí.

Bezplatně objevíme potenciál ke zlepšení a pomůžeme vám růst.

Nízká efektivita testovacího týmu nebo špatné výsledky mohou pramenit z nevhodně nastavených procesů, strategie či plánu. Na vině může být i nevhodný skill-set týmu. Při úvodní bezplatné konzultaci společně identifikujeme místa, na které je vhodné se zaměřit. Následně sestavíme plán aktivit na míru vašim potřebám.

Vybraní klienti:


Guidebook

Jak zvládnout rostoucí scope při fixním termínu projektu?

Pojďme se společně podívat na to, jak v INVENTI přistupujeme k minimalizaci rizik spojených se situací, kdy roste scope projektu, ale jeho termín odevzdání zůstává neměnný.

Guidebook

Jak zvládnout rostoucí scope při fixním termínu projektu?

Pojďme se společně podívat na to, jak v INVENTI přistupujeme k minimalizaci rizik spojených se situací, kdy roste scope projektu, ale jeho termín odevzdání zůstává neměnný.

Individuální konzultace

Získejte pohled zvenčí, který není zatížen operační slepotou. Využijte expertní znalosti našich konzultantů sesbírané při práci na mnoha rozličných projektech. Žádní teoretikové, ale zkušení test leadeři a test manageři s dlouholetou praxí.

Téma a forma je na vás. Plně se přizpůsobíme vašim potřebám.

Dvě hodiny bezplatné konzultace k vašim aktuálním potřebám.

Sestavení plánu, kterým můžeme ihned vylepšit vaši situaci.

Identifikace možných řešení a potenciálu ke zlepšení.

Garance dodržování ISTQB metodiky certifikovaným konzultantem.

Ověření kompletního nastavení vašeho testingu.

Následný návod, jak zjištěné problémy eliminovat.

Soustředíme se na eliminaci příčiny možných problémů.

Quick wins pro okamžité zlepšení výkonnosti týmu.

Audit testingu

Získejte jedinečný a komplexní pohled na stav vašeho testování včetně návrhů na jeho zlepšení. Provedeme zevrubný a detailní audit vašeho týmu, procesu a strategie testování. Obsah a rozsah si zvolíte sami:

  • Audit metody testování
  • Audit automatizace testů aplikace
  • Aplikační performance audit
  • Audit defect managementu

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.

Guidebook

Audit testingu krok po kroku

Zjistěte, jak efektivně probíhá testing na vašem IT projektu a optimalizujte jeho vývoj.

Principy, ve které věříme

O jeden krok napřed

Uděláme vše, co je třeba, abychom předčili vaše očekávání.
 

Proaktivita

Díky našim zkušenostem dokážeme předvídat a překonávat překážky na cestě za vaším úspěchem.

Odborné zkušenosti

Naši profesionálové patří k těm nejzkušenějším ve svých oborech.
 

Pojďme přivést vaše nápady do digitálního světa.

Budete překvapeni, co spolu dokážeme vytvořit.

Tvoříme dlouhodobá partnerství