Starat se o duševní zdraví dnes zvládnete i online – díky Mindwellu a INVENTI

Spolupráce INVENTI se startupem Mindwell na vývoji eHealth aplikace pomáhá s duševním zdravím svých uživatelů a navíc usnadňuje práci psychoterapeutů. Situace v oblasti duševního zdraví je v Česku alarmující, a proto jsme rádi za příležitost podílet se na naplnění vize kvalitní a dostupné psychologické péče. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že mentální zdraví je nedílnou a nezbytnou součástí celkového zdraví. Starat by se o něj měl každý – nehledě na to, zda trpí duševní chorobou, či nikoliv. 

Obzvlášť v těžších fázích života je naprosto přirozené požádat o pomoc. Česko, bohužel, dlouhodobě trápí nedostatek psychologů a psychoterapeutů a pandemie tento problém dál prohloubila. Na 100 000 obyvatel nyní připadá pouhých sedm psychologů a pacientů stále přibývá – čekací doba se může protáhnout až na 3 měsíce. V České republice se s příznaky deprese potýká až 700 000 lidí. Nedostatek odborníků však není jediným důvodem, proč se jim nedostane pomoci. Významným důvodem je také společenské stigma a strach, že bude člověk považován za blázna. 


Za většinou startupových projektů je osobní příběh. Jaký příběh je za webovou aplikací Mindwell?Celý svůj studijní život jsem prožila v Anglii, kde jsem strávila celkem 10 let. Péče o lidskou psychiku tam byla naprostou samozřejmostí. Na vysoké škole jsme měli k dispozici digitální aplikaci, která byla úplně jiná než cokoliv, s čím jsem se předtím setkala. To mi dalo inspiraci pro vznik Mindwellu.

V Česku tohle uplně chybělo a vlastně stále chybí. Chtěla jsem vytvořit unikátní aplikaci se základem postaveným na mých zkušenostech z Anglie, ale celé rozhraní uzpůsobit potřebám Čechů.

Cílem je aplikace, jenž neřeší jen techniky zklidnění, ale takové, které negativní vzorce chování řeší plošně. Techniky pak můžete jednoduše aplikovat na jakoukoli nepříjemnou životní situaci. Přidanou hodnotou Mindwellu je, že nefunguje na principu „pomoz si sám“, ale na druhé straně je terapeut, který poskytuje zpětnou vazbu.

Jak je velký váš tým a jaké jsou na něj požadavky?
Náš tým má teď celkem 10 lidí a budeme se dále rozšiřovat. Spoluvlastníkem aplikace je profesor MUDr. Ján Praško, CSc., bez kterého by nic z toho, co děláme, nebylo možné. Investor Mindwellu je AKESO holding, který je jednou z největších zdravotnických společností v České republice. Mindwell je primárně zdravotnickým prostředkem a každý přírůstek do týmu musí disponovat potřebnými znalostmi v oblasti, což společně s investorem ověřujeme.

Pro koho přesně je webová aplikace určená a jaký konkrétní use case pro svého uživatele řeší? Aplikace řeší dva problémy. Prvním je nedostatek kvalitní terapeutické péče o klienty trpící psychickými problémy a druhým pak nedostatek kvalitní prevence. Je dobře známo, že stresu se dá předcházet například pravidelným pohybem. To je však pouze jeden díl skládačky – prevence je totiž mnohem komplexnější. Mindwell nás učí pracovat se stresem systematicky, krok za krokem, kdy tu práci se stresem řešíme plošně, hloubkově, nikoliv povrchově. 

Věříte, že technologie mohou opravdu zachraňovat životy? 
Zachraňovat je asi silné slovo, které si rozhodně netroufáme používat. Věřím však, že když není k dispozici kvalitní péče, technologie mohou pomáhat. 

Jelena Holomany 
-CEO, Mindwell-  

Po letech studia v zahraničí a praxi ve vedoucích pozicích Jelena hledala téma, které bude mít vedle byznysového potenciálu i celospolečenský přesah. Výsledkem bylo vedení Mindwellu, týmu kvalifikovaných a zapálených profesionálů ve svých oborech. Společně pracují na tom, aby jste se i vy cítili lépe ve své kůži.

Myslíte, že si Češi najdou cestu k psychohygieně i přes mobilní aplikaci? 
Určitě ano. Pořád slýcháme o tom, jak něco funguje na „západě“, ale Češi to nemají, nechtějí apod. Není to úplně pravda. K nám se ty věci vždycky nakonec dostanou, sice později, ale dostanou. 

Jakým způsobem bude uživatel používat Mindwell? 
Mindwell je momentálně koncipovaný jako webová aplikace. Je navržený primárně pro desktop. Skládá se z léčebných programů dle klinických diagnóz, které mají celkem 12 modulů (týdnů), kdy každý modul odpovídá jednomu sezení s terapeutem. Moduly na sebe logicky navazují a jsou uzamčeny, dokud klienta nepustí terapeut dál.

Naším dlouhodobým cílem, na kterém usilovně pracujeme, je být proplácení ze zdravotního pojištění, kdy klient bude k péči Mindwell indikován žádankou od svého lékaře. Do té doby si klient klinické i preventivní programy může zakoupit jako samoplátce nebo dostat jako benefit od zaměstnavatele. Mindwell terapie trvá celkem 3 měsíce, což odpovídá psychiatrickému směru KBT (kognitivně-behaviorální terapie), ze kterého vycházíme.

Můžete nám o kognitivně-behaviorální terapii říci více a jak ji aplikace využívá?
KBT předpokládá, že změnu myšlení lze navodit změnou chování. Tento terapeutický přístup klientovi pomáhá pochopit, jak o sobě a ostatních lidech přemýšlí a jak to, co dělá, ovlivňuje jeho myšlenky a pocity. Naučí ho dovednostem, které může využívat v jakýchkoli nepříjemných situacích.

KBT se dá naštěstí velmi dobře digitalizovat. Nástroje jsou stejné pro všechny klinické diagnózy, mění se pouze osobní příběh klienta – i proto je tam terapeut, který klienta doprovází. Ten každý týden stav i progres klienta zhodnotí a dá mu zpětnou vazbu na jeho průchod modulem. 

Okénko do duše eHealth applikací: 


Digital mental health – čím dál tím víc využívaný termín pro psychické zdraví v digitálním prostředí. Jde o využívání technologií a služeb pro prevenci a pomoc
při léčbě mentálních problémů. Dnes se běžně používá pro označení celého trhu
s “digitálním zdravím”.

Psychohygiena – jinak zvaná duševní hygiena je nauka o tom, jak si upevnit a ochránit mentální zdraví. 

eHealth/kybermedicína – označuje moderní koncept elektronického zdravotnictví, jenž využívá informačních technologií k diagnostice a léčbě duševních chorob. Další z aktivit eHealth odvětví je šíření osvěty ve zdravém životním stylu.

Hodnota světového eHealth trhu za rok 2021 byla 84,2 miliard dolarů. Předpokládá se, že jeho hodnota do roku 2030 vyroste až na 454,8 miliard dolarů. (Zdroj)  

Řekněte nám víc o technické stránce celého projektu. Jaká pro vás byla cesta od prvotního záměru přes technologie až k samotné funkční aplikaci? 
V průběhu tvorby prototypu jsme byli nuceni rozloučit se s původním IT dodavatelem. Když jsme pak předávali rozdělanou práci, byli jsme nepříjemně překvapeni posudkem nových partnerů. Naše vývojové prostředí bylo nevhodné a navíc chyběli vývojáři, kteří by nám pomohli produkt v takovém stavu dokončit. Rozhodli jsme se tedy platformu vybudovat znovu a tentokrát lépe.

Při výběru technologií jsme se zaměřili na ověřená a v praxi hojně využívaná vývojová prostředí. Cílem bylo zajistit technologický růst a robustnost aplikace. Používáme několik nezávislých rozhraní – klientské, terapeutické a administrátorské.

Jelikož je Mindwell registrovaným poskytovatelem zdravotní péče, nároky na aplikaci a její řešení byly velmi vysoké, ať už z důvodu ochrany citlivých dat, nebo v rámci spolupráce s pojišťovnami či lékaři.

Jak jste se dostala k INVENTI? Jak se spolupráce vyvíjela?
Aplikaci původně vytvářela jiná firma, se kterou byla spolupráce velmi náročná a stresující. Po roce

jsme přešli k INVENTI a spolupráce se vyvíjela výborně. Mindwell je kombinací startupu a zároveň je součástí velkého zdravotnického holdingu, spolupráce s námi tedy může být někdy komplikovaná.
Nesmírně si u INVENTI vážím ochoty se neustále přizpůsobovat. Když například jednáme se stakeholdery ve zdravotnictví, často dochází k ad-hoc změnám v aplikaci i uprostřed sprintu. V INVENTI se tohoto nikdy nebáli a vždy byli připraveni priority měnit. 
Jelena Holomany CEO, Mindwell

Na co se vyplatí dávat si pozor při vývoji aplikace?
Na cenové nabídky (smích). Nakonec je konečná cena vždycky jiná. Vzpomínám si, když jsem se našemu investorovi omlouvala, že je cena vyšší, než jsme původně mysleli. Zasmál se a řekl: „Vezmi si od dodavatele nabídku, přidej k ní 30 % a vynásob dvěma. Pak máš reálné nacenění. Vždy to ale kontroluj.“ To mě hodně rozesmálo.

Jak vám INVENTI pomohlo při naplnění standardů pro opravdu citlivé záležitosti, jako je mentální zdraví v aplikaci? 
Mindwell je registrovaným poskytovatelem zdravotní péče, v našem systému tedy vedeme zdravotní dokumentaci. V aplikaci uchováváme extrémně citlivá data včetně informací o psychickém stavu klientů, která musíme chránit. Na tyto údaje se vážou jiná pravidla v rámci GDPR. Tvorba našeho řešení je zajímavá hlavně v tom, že nic takového tady ještě není. Je to proto taková neustálá horská dráha, kdy se musíme ptát na názor právníků, pověřenců pro ochranu osobních údajů i lékařů. S INVENTI byla práce skvělá v tom, že se tým aktivně scházel s kýmkoliv bylo třeba za účelem vymyšlení takového řešení, které bude právně vhodné, ale zároveň uživatelsky přívětivé. 

Jaké máte s projektem plány do budoucna? Bude se časem aplikace vyvíjet dál?  
S aplikací máme obrovské plány a vývoj na ní neplánujeme ukončovat. 

Co byste doporučila těm, kteří mají také svůj podnikatelský nápad a vizi a rádi by ji úspěšně zrealizovali?
Sebrat všechnu odvahu a jít do toho. V životě jsem neměla větší strach, než mám teď. Nespím skoro vůbec, pracuji i o víkendech a mám obrovský respekt z nákladů, které k takovému vývoji patří. Každý den jsem ale vděčná, že jsem mohla poznat profesora Praška, protože bez něj by nic z tohoto nebylo možné. Máme šanci poskytnout opravdu výjimečnou a kvalitní péči a škálovat ji. Co víc si přát? 

S webovou aplikací mají zákazníci vaši společnost doslova na dosah kdekoliv a kdykoliv. A právě to rozhoduje o tom, jak vás vnímají. Oslňte je.
V INVENTI vám s tím rádi pomůžeme.