Testing akademie na míru

Váš tým si zaslouží to nejlepší know-how. Jedině tak dokáže stabilně přinášet výsledky.

Sylaby sestavené na míru dle vašich požadavků a možností.

Manuální i automatizované testování včetně přesahu do DevOps.

Interaktivní výuka na konkrétních příkladech a cvičeních z praxe.

Možnost využití k náboru nových zaměstnanců a jejich proškolení.

Proškolení vašeho týmu na míru jeho potřebám.

Technologie a metody testování SW se neustále posouvají vpřed. Udržet krok s trendy a zvládnout implementovat novinky při plně vytíženém týmu je výzvou každého managera. Akademie na míru vašemu týmu přinese praktické know-how od ISTQB certifikovaných trenérů i flexibilitu samotného školení. Můžete se těšit na návratnost investice ve formě vyšší efektivity vašeho týmu.

Guidebook

Jak zvládnout rostoucí scope při fixním termínu projektu?

Pojďme se společně podívat na to, jak v INVENTI přistupujeme k minimalizaci rizik spojených se situací, kdy roste scope projektu, ale jeho termín odevzdání zůstává neměnný.

Guidebook

Jak zvládnout rostoucí scope při fixním termínu projektu?

Pojďme se společně podívat na to, jak v INVENTI přistupujeme k minimalizaci rizik spojených se situací, kdy roste scope projektu, ale jeho termín odevzdání zůstává neměnný.

Jak testing akademie vypadá?

Okruhy, na kterých stavíme

Rozsah akademie je zcela na vás, vašem týmu a vstupní analýze. Základní okruhy, ze kterých budeme vycházet, však pokrývají celý životní cyklus a základní procesy testingu.

Základy webu Test analýza Test reporting Základy test managementu
Test exekuce Automatizovaný testing Manuální testing Testing pyramida obecně
Defect management a reporting Test strategie a pán Základy příkazového řádku Odhady pracnosti

Celý proces akademie na míru

Váš tým si osvojí ty nejdůležitější technologie.

Klíč k úspěchu testingu leží v symbióze vašich specifických požadavků a osvědčených best practices. Škála technologií je široká. Vybereme takové, na které je třeba se zaměřit a váš tým proškolíme v jejich využívání.

Přinášíme vám...

Lektory s dlouhodobou praxí

Žádná obecná teorie, ale praktické postupy, které skutečně fungují a jdou aplikovat do praxe. ISTQB certifikace našich lektorů je samozřejmostí stejně jako jejich praktické zkušenosti z desítek projektů.

Formu, která bude vaše lidi bavit

Naším cílem je váš tým nadchnout a přinést mu svěží perspektivu. Proto pro účastníky připravujeme přiblížení akademie už před jejím začátkem a stavíme ji na dobré atmosféře.

Individuální nastavení a péči

Sylabus bude sestavený společně s vaším týmem a program přizpůsobený časovým možnostem v online či offline prostředí. Můžeme vám také pomoci s náborem nových zaměstnanců a jejich proškolením.

Pozitivní návratnost investice

Investice do vzdělání se vyplatí. Můžete se těšit na přidanou hodnotu v podobě vyšší efektivity práce a nižší fluktuace. To vám rádi potvrdí naši zákazníci.
 

Principy, ve které věříme

O jeden krok napřed

Uděláme vše, co je třeba, abychom předčili vaše očekávání.
 

Proaktivita

Díky našim zkušenostem dokážeme předvídat a překonávat překážky na cestě za vaším úspěchem.

Odborné zkušenosti

Naši profesionálové patří k těm nejzkušenějším ve svých oborech.
 

Pojďme přivést vaše nápady do digitálního světa.

Budete překvapeni, co spolu dokážeme vytvořit.

Tvoříme dlouhodobá partnerství