Workshop Gitlab CI

2

hodiny

1

konfigurace

10

releasů denně

Cíl workshopu

Představení možností GitLabu v kontextu Continuous Integration (CI) a Continuous Delivery (CD).
  • Délka:  2 hodiny
  • Komu je workshop určen: Primárně vývojářům a testerům, ale zvání jsou všichni, kteří se podílejí na životním cyklu aplikací. Předpokládají se základní znalosti GITu.

Průběh workshopu

  • Teoretická část (30 min)
  • Pauza (15 min)
  • Praktická část s následnou diskuzí (1h 15 min)
  • V teoretické části si popíšeme základní komponenty GitLab CI a jejich použití během vývoje.
  • V praktické části si na vzorovém projektu ukážeme, jak pomocí Gitlab CI nakonfigurovat automatické sestavení projektu.
  • V závěru bude prostor pro diskuzi, ve které je možné prokonzultovat možnosti využití Gitlab CI právě ve vašem projektu.

Vaše příprava před workshopem

  • Notebook s GITem (stačí v příkazové řádce)
  • Účet v Gitlabu