Migrace aplikací do cloudu

Business & IT Analýza

DevOps

Microsoft Azure
4x

častější release

30%

úspora za provoz serverů

2x

bezpečnější infrastruktura

Výzva

Důvody migrace do cloudu:

  • Zbavení se starostí s nákupem, údržbou a obnovou serverů
  • Zrychlení vývoje
  • Zlevnění údržby

Řešení

  • Analýza stávajícího řešení a technologických možností pro migraci na základě vyhodnocení finančních dopadů na vývoj a provoz aplikací
  • Nacenění nové infrastruktury a nákladů na vývoj
  • Vytvoření migračního plánu
  • Vytvoření nové solution architektury
  • Provedení implementace, dokumentace a uvedení do provozu
  • Vytvoření automatizace a monitoringu včetně supportu od INVENTI

Výsledek

Aplikace jsou v cloudu - šetříme náklady na jejich provoz a údržbu, zmodernizovali a zrychlili jsme vývoj.