DevOps procesní mapování

DevOps

1

den s námi

8

kroků v aplikaci

0

promarněných hodin

Cíl školení

Stojí každý release váš tým až moc času a energie? Zdá se vám, že neodbavujete požadavky včas a efektivně? Pomůžeme vám. Zjistíme současný stav procesů a připravíme doporučení pro možná vylepšení. Probereme životní cyklus vašeho software od plánování práce (včetně sběru požadavků) až po provoz výsledného produktu. Vše s ohledem na kulturu Continuous Delivery.

 • Délka: 2 hodiny
 • Výstup: V rozsahu cca 2 stran – objektivní zhodnocení, high level doporučení + ústní konzultace

Postup

 • Dotazování team leaderů a případných dalších stakeholderů (2h)
 • Příprava high level doporučení a dalších kroků (4h)
 • Představení výstupů a doporučení (2h)

Životní cyklus software

 • Plan (plánování)
 • Code (tvorba kódu)
 • Build (sestavení aplikace a CI)
 • Test (testování – automatické i manuální)
 • Release (vydávání aplikace a release management)
 • Deploy (nasazování na testovací a produkční prostředí)
 • Operate (produkční provoz)
 • Monitor (každodenní monitoring a automatizace)