Projekty s podporou Evropské Unie

ICT řešení pro oslovování zákazníků prostřednictvím chytrých telefonů


V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:

ICT řešení pro oslovování zákazníků prostřednictvím chytrých telefonů; REG. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002389

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je vytvoření, odzkoušení a zavedení do provozu kompletní IT platformu sestávající se z dílčích

IT řešení, která bude mít za cíl oslovování, informování zákazníků o zvýhodněných akcích, slevách a jiných

aktivitách prodejců prostřednictvím chytrých telefonů.

Další vzdělávání zaměstnanců Inventi Development s.r.o.


Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců Inventi Development s.r.o.

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005157

V období od 15. ledna 2017 do prosince 2018 probíhá v rámci projektu Další vzdělávání zaměstnanců Inventi Development s.r.o. proškolení zaměstnanců v měkkých dovednostech, účetních a ekonomických kurzech.

Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 481 627 Kč.