Recept na úspěšný digitální produkt: 7 ingrediencí, které vám nesmí chybět

Byznysová vize je jedna věc, uvedení do praxe už však bývá o něčem jiném. To si uvědomil každý, kdo někdy vyvíjel digitální produkt. Přesně proto roste zájem o vývoj s externím partnerem, který může nápadům vdechnout život a přinést potřebné know-how.

Na našem C-suite Meetupu s názvem Jak na raketový start digitálního produktu jsme se dotkli mnohých palčivých témat. Jak se připravit na spolupráci s IT společností? Jak rozpoznat ten správný okamžik k zahájení spolupráce? A stojí takové partnerství za to?

Do diskuze se aktivně zapojilo téměř 40 účastníků, kteří vyjadřovali své názory přes hlasovací nástroj Slido. 52 % z nich už mělo více zkušeností s vývojem digitálních produktů, 16 % mělo za sebou vývoj prvního, 24 % se na první zkušenost chystalo a 8 % z nich se pouze rozhlíželo.

Na naše setkání přijala pozvánku také Jelena Holomany (spoluzakladatelka eHealth aplikace Mindwell) a Marek Trúchly (spoluzakladatel aplikace pro investování Brokero). Hlavní diskuzní skupinu pak obohatili také Honza Šilhavý (Chief Delivery Officer v INVENTI) a Ondra Habalík (Customer Success Manager v INVENTI). 

Jelena Holomany
CEO, Mindwell

Marek Trúchly 
Zakladatel, Brokero

Ondřej Hrabalík
Customer Success Manager, INVENTI 

Jan Šilhavý
CDO, INVENTI

Digitální e-terapeutická platforma, která poskytuje profesionální psychickou pomoc. Jednotlivé moduly fungují na principu kognitivně-behaviorální terapie a mají srovnatelnou účinnost jako osobní sezení u psychologa. Mindwell je registrovaným poskytovatelem zdravotní péče a pomáhá pokrýt nedostatek psychologů a psychiatrů v našich končinách.

FinTech aplikace zaměřená na investičně-zpravodajský servis. Ten zprostředkovávají dva zkušení investiční makléři, kteří se zaměřují primárně na západoevropské a americké trhy. Díky aplikaci může své finance začít zhodnocovat každý – pomocnou ruku však podává i ostřílenějším investorům.

A na čem jsme se shodli? Že vývoj úspěšného softwarového produktu není jen o dobré práci s technologiemi, ale hlavně o správném přístupu. Pojďme si o všech ingrediencích něco málo povědět, abyste zjistili, bez čeho se na této cestě neobejdete. 👉

1. Správná organizace týmu

Vybrat vhodné technologické řešení sice může být u některých produktů oříškem, ale často je problém spíše na straně lidských zdrojů. Pokud řídíte vývojový tým, budete potřebovat pokročilé organizační schopnosti a předchozí zkušenosti s budováním digitálního produktu. V opačném případě totiž není možné efektivně nastavovat priority, kontrolovat plnění očekávání či konzultovat implementaci konkrétních řešení.

V případě, že vývoj vašeho produktu řešíte přes externího partnera, si připravte návrh, který bude dostatečně srozumitelný. Zahrňte do něj vaše očekávání, cíle a relevantní data o trhu, na kterém vaše společnost funguje. Výhoda takové spolupráce spočívá v tom, že vám bude k dispozici celý tým sehraných profesionálů.

V případě investiční aplikace Brokero představovalo zpracování co nejpřesnějšího zadání jednu z největších výzev. Jak řekl spoluzakladatel Marek Trúchly: „Díky několikatelým zkušenostem v pozici investičních makléřů jsme dobře věděli, co chceme. Jen jsme nevěděli, jak to realizovat v praxi. Proto jsme se obrátili na INVENTI.” Po sérii workshopů a rozhovorů s námi si udělali jasno a dostali se s vývojáři na stejnou notu. 


2. Otevřená mysl

Limity digitálního produktu se často odvíjejí od limitů vaší mysli. Pokud se chcete raketově dostat na trh, je potřeba si uvědomit, že proces může být od vašich původních představ velmi odlišný. 

Jakmile se do vývoje pustíte, nemusí být potřeba projekt ošetřit pouze technologicky. Významnou roli v celém procesu budou hrát také očekávání zákazníků a vaše finanční možnosti. Některé produkty pak mají navíc i legislativní rovinu.

Váš projekt může být natolik unikátní, že se jeho ideální nastavení ukáže až časem. Jedná se o proces, který postupnou prací odhaluje další a další příležitosti, ale i výzvy. Mindwell, startup zaměřený na poskytování odborné psychologické péče, se ocitl přesně v této situaci.

Na našem trhu neměl obdoby, protože v rámci digitalizace zdravotnictví je Česká republika celkem pozadu. INVENTI muselo udržet maximální flexibilitu a schopnost reagovat na průběžně vznikající požadavky jak ze strany autorit, tak trhu. 

Stejný přístup museli naši vývojáři zaujmout u aplikace Brokero, která pro své uživatele již dnes zprostředkovává investiční tipy a pokročilé analýzy jednotlivých příležitostí. Jedná se o dynamické prostředí, které se může měnit v rámci minut. I při vývoji často srovnatelnou rychlostí vznikaly nové požadavky, které bylo třeba svižně zpracovávat. Projekt navíc z hlediska svého charakteru podléhá regulacím ze strany ČNB. Ve spolupráci s klientem jsme tedy v INVENTI zjišťovali, co můžeme v rámci zákonů dělat a říkat.

Aby byl produkt úspěšný, jeho vývoj nikdy nekončí. Často ani jedna ze stran neví, zda zamířila tím správným směrem. Klíčem je pravidelná a upřímná komunikace, která vývoj postupně směruje tam, kde dává smysl. Také může otevřít mysl těm, kteří jsou skeptičtí kvůli dřívější negativní zkušenosti. 

Ondra Hrabalík, který se v INVENTI stará o spokojenost zákazníků, se k tomuto tématu v diskuzi vyjádřil následovně: „Je potřeba přijít s otevřenou myslí, ale často se setkáváme s případy, kdy se klient už dříve spálil. Ne vždy je tam důvěra – v takových případech je odpovědností týmu vybudovat ji. Aby se klient nebál za procesu zvednout telefon a říct, že si něco představoval trošku jinak.”


3. Porozumění trhu a potřebám zákazníků

Uvádět na trh nové řešení bez toho, aniž byste věděli, zda o něj bude zájem, často končí ekonomickou sebevraždou. Než začnete s vývojem, ujistěte se, že bude produkt vítaný a má potenciál přinášet profit. Mluvíme zde o marketingových průzkumech a validaci businessové myšlenky, a to nejen v úplném počátku, ale i v průběhu prvních fází života projektu. 

Potřeby a očekávání zákazníků se neustále vyvíjejí, a to rychlejším tempem než kdy dříve. Držet s nimi krok nemusí být jednoduché, ale aby vaše řešení zůstalo relevantní, průzkumům se nevyhnete.

Také co nejdříve začněte pracovat se zpětnou vazbou. Ptejte se lidí, co na řešení oceňují a co by se naopak mohlo vylepšit. Reflektování jejich potřeb bude průběhem času posilovat jejich důvěru a loajalitu.

Mindwell, který poskytuje odborné terapie na dálku, je výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Tato aplikace totiž přišla přesně na čas – tedy v době, kdy je v Česku akutní nedostatek psychoterapeutů a psychiatrů.

Jelena Holomany má v mezeře na trhu, kterou Mindwell vyplňuje, jasno: "Náš investor mluví o stovkách tisíců pacientů, kteří potřebují psychologickou pomoc. Spoluzakladatel a odborný garant našeho startupu, Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., to vidí stejně. Dostává 150–200 e-mailů denně od lidí, kteří se s ním chtějí setkat. Náš nástroj musel být robustní a venku co nejdříve."


4. Kvalitní uživatelská zkušenost

Mimo jiné se všichni účastníci meetupu zapojili do diskuze o hlavním aspektu při definování rozsahu vývoje první verze digitálního produktu (MVP). Z hlasování vyplynulo, že se vyplatí zaměřit se primárně na funkce, hned v závěsu pak na uživatelskou zkušenost (na dalších pozicích pak cena, rychlost a robustnost). 

Náš Chief Delivery Officer Honza Šilhavý je však přesvědčen, že by to mělo být naopak: „Uživatelská zkušenost je tím, co projekt validuje z byznysové stránky. Když jedna funkce z deseti v MVP nefunguje, zákazník vám to odpustí. Nicméně když to, co vytvoříme, nebude použitelné, produkt byznysovým testem neprojde.Pokud digitální produkt nedává pozornost uživatelské zkušenosti, ztrácí zákazníky, kteří se už nemusí nikdy vrátit.

Kvalitní uživatelská zkušenost buduje důvěryhodnost značky. Zákazníci budou aplikaci rádi používat a doporučovat ji ostatním, díky čemuž se bude kumulovat zpětná vazba, na základě které můžete plánovat další postupy.

Jak jsme si řekli na začátku, vývoj digitálního produktu s partnerem je populárnější než kdy dříve – a to je spojené také s tím, že vizionáři se chtějí odlišit od konkurence. To dnes může být velmi náročné, protože i když máte unikátní nápad, alespoň částečně se budou funkce produktu křížit s těmi od konkurence.


5. Krátkodobý i dlouhodobý byznys plán

Euforie z geniálního nápadu může mnohdy zastínit racionální uvažování. Jakmile však opadne, budete mít na stole hned několik praktických záležitostí, které bude potřeba ošetřit. A byznys plán bude v počátečních fází jednou z těch nejdůležitějších. 

Váš byznysový plán by měl zahrnovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé milníky. Jen v hrstce případů je však možné sestavit ho od A do Z hned na začátku. Průběhem času se totiž může měnit na základě nově vyplynulých skutečností a potřeb na trhu. Zaměřte se na to, aby obsahoval alespoň rámcové představy, čeho chcete docílit a co je pro úspěch klíčové.

V případě spolupráce s partnerem se můžete spolehnout na zajištění technologické stránky projektu. Sestavit byznysový plán však bude z velké části na vás. Pavel Bartoš (Head of Marketing v INVENTI), který vedl diskuzi na meetupu, však věří, že: „O byznysovém plánu je dobré mluvit, druhá strana totiž může přinést poznatky vycházející ze zkušeností, které vám pomohou v jeho ukotvení a správném nasměrování.”

Vyberte si partnera, který má dostatečné kapacity, zkušenosti a zázemí na to, aby se dal projekt dobře škálovat v čase. Úspěch vašeho digitálního produktu je v jeho zájmu, nicméně i tak může narazit na limit, který vás eventuálně může brzdit v dalším rozkvětu. 


6. Trpělivost

Ta totiž přináší růže, a to i u digitálních produktů. Nesnažte se stihnout všechno hned na začátku, to není možné. I když můžete mít pocit, že kompletně hotovou věc v plné podobě je potřeba vydat co nejdříve, zhluboka se nadechněte a řešte to, co je aktuálně na stole.

Na první schůzce by obě strany měly definovat první krok, a ten maximálně zjednodušit. Plodná diskuze odhalí potenciální překážky, které můžete začít obratem řešit,“ věří Honza Šilhavý.

Je potřeba ověřit byznysové i technologické principy, díky kterým zjistíte, zda je zvolená cesta správná. Pomyslným svatým grálem je pak zmiňované MVP, tedy zkouška, jak produkt obstojí v praxi. S MVP můžete začít ihned sbírat zpětnou vazbu od uživatelů, která vám prosvětlí cestu k ideálnímu řešení. 

Upusťte od myšlenky, že musíte ihned cílit na vývoj mega produktu. To může být nejen extrémně nákladné, ale také velmi neefektivní. V první řadě musí na obou stranách dojít k porozumění, bez toho se totiž nedostanete ani k mikro produktům.


7. Důvěra mezi partnery = alfa omega úspěšné spolupráce s IT partnerem

Zmíněné prvky sice můžete mít v malíku, to však ještě nemusí znamenat, že máte vyhráno. Pro dosažení úspěchu při spolupráci s externím partnerem je také extrémně důležitá důvěra. 

Obchodní vztahy se v tomto ohledu velmi podobají těm mezilidským. V hlasování se téměř všichni účastníci meetupu shodli na tom, že bez důvěry se nikam nepohnete. Jedná se o křehkou záležitost, která se může 

vlivem jediné chyby kompletně rozpadnout, budujte ji tedy s maximální péčí.

Její klíčovou podstatu pak potvrdili i představitelé INVENTI – Honza Šilhavý, Ondra Habalík i Pavel Bartoš.
 

V naší společnosti stavíme důvěru na první místo jak mezi jednotlivými invenťáky, tak v obchodních vztazích. Stále navyšujeme standardy naší práce a citlivá data našich partnerů střežíme jako oko v hlavě. S tím souvisí i parťáctví. S klienty táhneme za jeden provaz, a když něco nefunguje, řekneme to dříve, než je pozdě. I díky tomu našich služeb využívají i velká jména na trhu.

Co naši účastníci ještě považovali za důležité?

Aby toho nebylo málo, kromě uvedených ingrediencí byly pro účastníky velmi podstatné také tyto:

Schopnost adaptace na realitu.
Při vývoji produktu je potřeba být nohama pevně na zemi a postupně identifikovat a překonávat překážky.

Naslouchání zkušenějším.
Tvrdohlavost je zabijákem byznysu – pro dosažení úspěchu byste měli brát v potaz názory zkušeného partnera.

Rozpočet.
I když se ve spoustě případů nenastavuje zrovna snadno, jeho výše přímo ovlivňuje rozsah vývoje.

Porozumění si s vývojáři.
Jak jsme už zmínili, při spolupráci s partnerem je velmi důležitá také lidská rovina.

Jasná představa o produktu a souvisejících otázkách. 
Vaše představa nemusí být křišťálově jasná už ze začátku. Její postupné pilování a klarifikace souvisejících otázek však může výrazně zrychlit proces vývoje.

Příprava projektu, od business modelu po detailní technologické řešení. 
Ohlídat veškeré fáze projektu nemusíte zvládat na vlastní pěst – od toho je vám k dispozici externí partner.

Nápad.
Bez originálního nápadu, který řeší konkrétní problémy a najde užití v praxi, to nepůjde.

Jaké jsou největší výzvy, se kterými se účastníci setkávají?

Jak jsme řekli na začátku, 52 % účastníků meetupu mělo s vývojem digitálního produktu více zkušeností, zatímco 16 % mělo za sebou vývoj prvního. V rámci diskuze jsme se také dotkli tématu největších výzev při vývoji, které by vydaly na samostatný článek.

Nyní si je však uvedeme alespoň stručně.

 • Spousta otazníků hned na začátku. Často je potřeba alespoň rámcová představa o všem, a to není vždy možné.
 • Škálovatelnost při úspěchu projektu.
 • Změna technologie.
 • Nejistota v tom, co byznysový vlastník chce, protože to sám neví. Proto pak potřebuje silného partnera.
 • IT firmy používají slovník, kterému není vždy snadné rozumět.
 • Špatné nebo neúplné zadání hned na startu – u malých i velkých projektů. To se následně mění a může se překopat smysl celého projektu.
 • Nerealizovatelné termíny.
 • Překonání vyšumění prvotního nadšení pro výstup.
 • Hledání vývojářů.
 • Špatně uchopená myšlenka a neukotvené zadání a očekávání.
 • Napojení na korporátní infrastrukturu více B2B firem.
 • Rozpočet.
 • Měnící se zadání pod rukama.

I když vývoj digitálního produktu nemusí být procházka růžovou zahradou, jedno je jisté. Pokud máte partnera, na kterého se můžete spolehnout v odborných i lidských ohledech, máte napůl vyhráno. A nikdo neříká, že musíte všechny záležitosti zvládnout hned. Raketového startu digitálního produktu dosáhnete především s rozvahou.

Ve finále jsou to právě malé krůčky, které tvoří geniální řešení. Chcete podat pomocnou ruku? Neváhejte nás kontaktovat – známe trh, ovládáme všechny potřebné technologie a v kancelářích servírujeme výbornou kávu. O tom se ostatně přesvědčila spousta klientů před vámi.

Máte vlastní vizi digitálního produktu? 

Rádi s vámi probereme detaily, jak vaši vizi převést do digitálního světa.