C-Suite Meetup vol. 6: Jak se podařil?

23. května 2024 se na naší pražské pobočce INVENTI uskutečnilo již šesté setkání z oblíbené série C-Suite Meetup. Tentokrát jsme si posvítili na téma „Jak na úspěšnou digitalizaci výrobní firmy?“, které je vysoce relevantní pro všechny firmy usilující o zvýšení efektivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti v průmyslovém prostředí. V našich konferenčních prostorech se shromáždilo přibližně 50 účastníků, kteří se nebáli zapojit se do diskuze s šesti hosty z řad zkušených manažerů a odborníků na digitalizaci.


Use cases, důležitost správného mindsetu a potenciální rizika digitalizace výrobní firmy

Během nabitého dopoledne všichni řečníci popisovali své praktické zkušenosti s digitalizací a inovacemi ve výrobních firmách. Diskutovali o konkrétních případech úspěšné implementace digitálních technologií, někteří z nich pak také zdůraznili význam správného přístupu a mindsetu pro úspěšnou transformaci. 

Řeč přišla také na výzvy, kterým firmy při digitalizaci čelí. Všichni účastníci tak měli možnost se dozvědět, jak jednotlivé firmy přistupují k digitalizaci, jakých strategií využívají a jakých výsledků dosáhli.

Celou akci moderoval, stejně jako v případě předchozích Meetupů, Pavel Bartoš, Chief Marketing Officer v INVENTI.

C-Suite Meetup byl rozdělen na dva diskuzní bloky, v každém z nich pak vystupovali tři řečníci. 

V prvním segmentu si mohli návštěvníci vyslechnout zkušenosti Ondřeje Carvana, projektového manažera pro digitalizaci ve firmě ZF Engineering Plzeň. Ondřej s námi sdílel, jak jeho tým v rámci digitalizace podporuje jednotlivá oddělení i zaměstnance a také uvedl konkrétní příklady digitalizovaných projektů

Dále se připojil Pavel Novák, výrobní ředitel společnosti VRL Praha a.s., která se zaměřuje na výrobu ložisek. Pavel má více než 25 let zkušeností s řízením malých a středních firem, má tedy konkrétní představu o přínosech a výzvách v projektech podstupujících transformaci. Pověděl nám, jak pracuje s averzí vůči změnám ze strany zaměstnanců a jaké takové úsilí přináší výsledky. 

Třetím řečníkem prvního segmentu byl Jiří Kvaltin, ředitel společnosti ACCU, která poskytuje výrobním firmám služby v oblasti quality assurance a logistiky. Zjistili jsme, jak v ACCU přistupují k digitalizaci, jak řídí jednotlivé projekty a na základě čeho se rozhodují, co transformovat do digitální podoby

Po coffee breaku jsme přivítali další tři řečníky, mezi které patřil Kamil Košťál, CEO v konzultační společnosti Key2BusinessCZ a specialista na kybernetickou bezpečnost ve společnosti TATRA. Sdílel, jak firmám pomáhá vymýšlet, plánovat a řídit takové projekty, a co zahrnuje jeho pozice „prostředníka“ mezi dodavateli technologií a firmami.

Dalším byl Tomáš Nezmeškal, zakladatel a jednatel konzultační společnosti STRATUS LYNX, která mimo jiné firmám pomáhá získávat podporu z fondů EU. Dozvěděli jsme se, jak je důležité nebát se přemýšlet ve velkém a v některých případech se v rámci transformačních iniciativ neomezovat na jednotky milionů korun. Při diskuzi se také dotkl aktuálních výhledů nových dotačních výzev.

Druhou trojici pak uzavřel Michal Henych, seniorní konzultant pro společnost TrimCon s.r.o, která firmy podporuje na cestě za úspěšnou transformací. Do celé celkové skládačky inovací dodal zásadní poznatek – inovaci tvoří lidé, ne technologie. Důležitý je hlavně mindset, který umožňuje neustálý posun vpřed


Co si účastníci z Meetupu odnesli?

Digitalizace se v dnešní době stává standardem, ačkoliv její úroveň implementace může mezi různými firmami a odvětvími kolísat. Pokročilejší výrobní firmy již integrují softwarové systémy, které zvyšují efektivitu, snižují náklady a umožňují komplexnější práci s daty včetně jejich vyhodnocování. Mnoho malých a středních podniků však může stále čelit výzvám spojeným s náklady na implementaci, nedostatkem odborných znalostí nebo zmíněnou rezistencí ke změnám. 

Na C-Suite Meetupu se potvrdilo, že úspěšná digitalizace výrobních firem není pouze o technologiích, ale především o lidech a správném přístupu. Zkušenosti a příběhy řečníků dodaly účastníkům nejen praktické rady, ale také inspiraci a motivaci k překonávání překážek v rámci vlastních digitálních řešení. Digitalizace přináší reálné benefity, které vedou k větší efektivitě a konkurenceschopnosti.

Účastníci mezi sebou během přestávek i po akci hojně diskutovali, seznamovali se a v přátelské atmosféře si vyměňovali názory a zkušenosti. Kromě praktických poznatků si tedy mohli odnést také zajímavé kontakty pro budoucí rozvoj jejich byznysů.

Sledujte náš blog, kde již brzy publikujeme detailní článek včetně konkrétních vyjádření našich hostů. A pokud se chcete více začíst už teď, můžete si přečíst například náš článek z předchozího Meetupu, kde jsme probírali ožehavé téma umělé inteligence.

Nechcete, aby vám další akce unikla? Předem můžeme říct, že se bude konat v průběhu září tohoto roku! Zadejte svou e-mailovou adresu do formuláře níže, kde vás budeme o všech detailech zavčas informovat.

Nenechte si ujít další z plánovaných C‑Suite Meetupů.

Radí Vám dáme vědět o dalších setkáních. 👇

Mohlo by vás zajímat z minulého C-Suite Meetupu: